Siirry sisältöön Etusivu
Asumispalvelut
Vanhuspalveluiden asumispalveluilla tarkoitetaan Sosiaalihuoltolain (1982/710) mukaisia asumispalveluja pääsääntöisesti ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin, mutta eivät toisaalta tarvitse sairaalatasoista laitoshoitoa.

Asumispalveluja tarvitseva voi asua perhehoidossa, palvelutalossa, ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa tehostetun palveluasumisen yksikössä tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Asumispalveluissa pyritään tukemaan asukkaiden omatoimisuutta yksilöllisesti, kuntouttavan hoitotyön menetelmillä sekä luomaan kodinomainen ja turvallinen asuinympäristö asukkaille elämän loppuun asti.

Kotona asuvilla henkilöillä on kotihoitoa tukevana palveluna mahdollisuus lyhytaikaiseen hoitoon tietyissä asumisyksiköissä, jos se tukee kotona selviytymistä. Myös omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien aikainen hoito voidaan järjestää lyhytaikaisena hoitona tietyissä asumisyksiköissä.

Asumispalveluihin haetaan ohessa olevalla hakemuslomakkeella. Lisätietoja vanhustyönjohtaja p. 040 4883 531.

HUOM! Lapinlahden kunnassa toimii kaksi ryhmäkotia, Maijala ja Laurila, joiden asukkaiden tarvitsemasta hoivasta ja hoidosta vastaa kotihoito, kotihoidon myöntämisperusteiden ja palvelukuvauksen mukaisesti. Ryhmäkotien asunnot ovat vuokra-asuntoja, joiden vuoraamisesta vastaa Lapinlahden Palvelukotiyhdistys ry, p. 0400 374 957. Vapaita asuntoja voi tiedustella vanhustyönjohtajalta, p. 040 4883 531 tai kotihoidon esimieheltä, p. 040 4883 551.