Siirry sisältöön Etusivu
Lain mukainen ilmoittamisvelvollisuus iäkkään henkilön palvelutarpeesta
Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista) (980/2012) velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle mikäli on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoituksen voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja se on tehtävä viipymättä.

Myös muu kuin em. ammattiryhmiä edustava henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Ilmoitus tehdään kiireellisissä tapauksissa ensisijaisesti puhelimitse. Ei-kiireellisen ilmoituksen tekemistä varten on tehty ”Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta” -lomake.

Lapinlahden kunnassa ilmoituksen voi soittaa:

Ikäihmisten palveluohjaus PAULA ma - pe klo 8- 9

- 040 4883 674 (Lapinlahti läntinen alue)

- 040 4883 659 (Lapinlahti itäinen alue)

- 040 4883 658 (Varpaisjärven alue)

Vanhustyönjohtaja 040 4883 531

Kotihoidon esimies 040 4883 551

Ikäihmisten neuvolan sairaanhoitaja 040 4883 453

tai kotihoidon työntekijät