Siirry sisältöön Etusivu
Harkinnanvaraiset vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Kunta voi myöntää vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa sopeutumisvalmennuksena annettavia neuvonta, ohjaus ja valmennuspalveluja sekä korvata  muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Korvaus on puolet vammaiselle henkilölle välineen, koneen tai laitteen hankkimisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista. Lisäksi määrärahojen puitteissa voidaan korvata ylimääräisiä erityisvaate- ja erityisravintokustannuksia.  

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vammasta tai terveydentilasta.  Lisäksi sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin palveluntarpeen arvioimiseksi.