Siirry sisältöön Etusivu
Subjektiiviset palvelut
Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä kohtuulliset kuljetuspalvelut ja  päivätoiminta, korvattava henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia, korvattava asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset ja järjestettävä palveluasuminen, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä.  (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 981/2008) 

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vammasta tai terveydentilasta. Lisäksi sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin palveluntarpeen arvioimiseksi.