Siirry sisältöön Etusivu

Sosiaalipalvelut

  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa lasten hoidossa ja kotitöiden tekemisessä silloin, kun perheessä on tuen tarvetta.

  • Lastensuojelun avohuolto

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä, kun tukea tarvitaan mm. sosiaalisista ja taloudellisista syistä tai jaksamisen tueksi.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta/nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sitten kun sijaishuolto on päättynyt.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

  • Lastenvalvojan palvelut

   Kunnan lastenvalvoja hoitaa isyysasioita ja vahvistaa erotilanteessa sopimukset lasten asumisesta, huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta.

  • Lyhytaikainen hoito

   Lyhytaikainen hoito omaishoidettaville ja ikääntyneille lapinlahtelaisille kotona selviytymisen tueksi

  • Perhekuntoutus

   Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhe saa siinä tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

  • Perheneuvolan palvelut

   Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua lapinlahtelaisten alle 13-vuotiaiden kasvuun, kehitykseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Perhetyö

   Perhetyö toteutuu kotiin annettavana palveluna tai ryhmätoimintana. Perhetyö on ohjausta, neuvontaa ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaamista.

  • Päihdehuolto

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen ohjausta ja neuvontaa päihdeasioissa.

  • Sosiaaliasiamies

   Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä sosiaalityön apua.

  • Toimeentulotuki

   Kunta myöntää hakemuksesta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuesta vastaa Kela.