Siirry sisältöön Etusivu

Sosiaalipalvelut

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, voit tehdä asiasta muistutuksen sosiaalihuollon yksikön hoidosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä  lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä, jolloin siitä tulee ilmetä, että kyseessä on muistutus. Muistutukset osoitetaan sosiaalitoimeen.  
Postitusosoite: Lapinlahden kunta, sosiaalitoimisto, Asematie 4, 73100 Lapinlahti, Johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Halmemies

Muistutuslomake.pdf

Palvelut
  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa lasten hoidossa ja kotitöiden tekemisessä silloin, kun perheessä on tuen tarvetta.

  • Lastensuojelun avohuolto

   Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä, kun tukea tarvitaan mm. sosiaalisista ja taloudellisista syistä tai jaksamisen tueksi.

  • Lastensuojelun jälkihuolto

   Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta/nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sitten kun sijaishuolto on päättynyt.

  • Lastensuojelun sijaishuolto

   Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen kotikunnan vastuulla olevan hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

  • Lastenvalvojan palvelut

   Kunnan lastenvalvoja hoitaa isyysasioita ja vahvistaa erotilanteessa sopimukset lasten asumisesta, huollosta, elatuksesta ja tapaamisesta.

  • Perhekuntoutus

   Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhe saa siinä tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

  • Perhetyö

   Perhetyö toteutuu kotiin annettavana palveluna tai ryhmätoimintana. Perhetyö on ohjausta, neuvontaa ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaamista.

  • Päihdehuolto

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen ohjausta ja neuvontaa päihdeasioissa.

  • Sosiaaliasiamies

   Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä sosiaalityön apua.

  • Toimeentulotuki

   Kunta myöntää hakemuksesta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuesta vastaa Kela.