Etusivu

Terveyspalvelut aakkosittain

    • Apuvälinepalvelut

      Apuvälinelainaamosta lainataan liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä pitkä- ja lyhytaikaiseen käyttöön.

    • Astma- ja uniapneahoitajan vastaanotto

      Vastaanotolla toteutetaan astma- ja uniapneaoireiden selvittely, tutkimusten käynnistäminen, hoidon ohjaus ja seuranta sekä cpap-laitteen käyttö.

    • Diabeteshoitajan vastaanotto

      Diabeteshoitajan vastaanotolla toteutuu potilaan hoidon ohjaus ja seuranta, elämäntapaneuvonta, hoitotarvikejakelu ja silmänpohjakuvausten järjestely.

    • Eläinlääkäripalvelut

      Eläinlääkäripalvelua saa arkipäivisin virka-aikana,

    • Fysioterapian palvelut

      Fysioterapialla ylläpidetään ja edistetään liiketerapian, terveyskasvatuksen ja fysikaalisen hoidon keinoin ihmisten toiminta- ja työkykyisyyttä.

    • Hammashoidon päivystys

      Suun terveydenhuollon päivystyksessä huolehditaan esimerkiksi potilaan kiireellisestä pääsystä leikkaushoitoon.

    • Hoitotarvikejakelu

      Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunnan tulee järjestää saataville.

    • Koululaisten suun terveydenhuolto

      Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaat tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa. Kunnan tarjoama hoito on maksutonta.

    • Kouluterveydenhuollon palvelut

      Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

    • Kuvantamispalvelut

      Kuvantamista voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa. Tutkimuksia tekevät mm. terveyskeskukset, sairaalat ja yksityiset.

    • Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

      Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus.

    • Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

      Lääkäreiden ja hoitajien ajanvarausvastaanotot ovat saatavilla Lapinlahden terveyskeskuksessa ja Varpaisjärven terveysasemalla.

    • Lääkäripäivystyksen palvelut

      Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa. Päivystys on järjestetty yhteispäivystyksenä (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito).

    • Mielenterveyspalvelut

      Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ.

    • Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

      Kunta vastaa mm. lukion, ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suun terveydenhuollosta, YTHS yliopisto-opiskelijoiden.

    • Opiskeluterveydenhuollon palvelut

      Kunnan järjestämään opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta.

    • Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

      Aikuisille ja nuorille maksutonta perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa sekä muita lisääntymisen ja seksuaaliterveyden palveluita.

    • Puheterapian palvelut

      Puheterapia on tarkoitettu niille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

    • Ravitsemusterapian palvelut

      Ravitsemusterapiapalveluihin sisältyy sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä erityisruokavalioihin liittyvä ravitsemusohjaus.

    • Reseptien uusiminen ja koetulosten tiedustelu

      Reseptien uusintapyynnöt ja koetulosten tiedustelut puhelimitse, asioimalla potilastoimistossa HOITAJAN VASTAANOTOLLA tai OMAKANNAN kautta.

    • Reumahoitajan vastaanotto

      Reumahoitaja huolehtii sairauden alkuvaiheen ohjauksesta (lääkehoito, tutkimukset, jatkosuunnitelmat).

    • Rokotuspalvelut

      Alle kouluikäisten rokotukset annetaan neuvolassa ja kouluikäisten kouluterveydenhuollossa sekä aikuisten rokotukset terveyskeskuksessa.

    • Seulontatutkimukset

      Kunta järjestää joukkoseulontatutkimuksia tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

    • Suun terveydenhuolto

      Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset sekä ohjaus eteenpäin.

    • Sydänhoitajan vastaanotto

      Sydänhoitajan vastaanotolla tapahtuu sydän- ja verenpainepotilaiden hoidon ohjaus ja neuvonta, terveysneuvonta, lääkepäivitykset ja vuosikontrollit.

    • Terveyskeskuksen laitoshoito

      Vuodeosastolla hoidetaan lyhyt- ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä jatkokuntoutuksessa ja saattohoidossa olevia potilaita sekä päiväpotilaita.

    • Työterveyshuollon palvelut

      Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työterveyshuoltolain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon palvelut.

    • Työttömien terveystarkastukset

      Työttömät henkilöt ovat oikeutettuja terveystarkastukseen. Terveystarkastukset toteutetaan perusterveydenhuollossa.

    • Äitiysneuvolapalvelut

      Raskaana oleva nainen perheineen on oikeutettu kunnan äitiysneuvolapalveluihin, joissa seurataan raskauden etenemistä ja vauvan sekä äidin terveyttä.