Siirry sisältöön Etusivu

Terveyspalvelut aakkosittain

  • Apuvälinepalvelut

   Apuvälinelainaamosta lainataan liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä pitkä- ja lyhytaikaiseen käyttöön.

  • Astma- ja uniapneahoitajan vastaanotto

   Vastaanotolla toteutetaan astma- ja uniapneaoireiden selvittely, tutkimusten käynnistäminen, hoidon ohjaus ja seuranta sekä cpap-laitteen käyttö.

  • Diabeteshoitajan vastaanotto

   Diabeteshoitajan vastaanotolla toteutuu potilaan hoidon ohjaus ja seuranta, elämäntapaneuvonta, hoitotarvikejakelu ja silmänpohjakuvausten järjestely.

  • Eläinlääkäripalvelut

   Eläinlääkäripalvelua saa arkipäivisin virka-aikana,

  • Fysioterapian palvelut

   Fysioterapialla ylläpidetään ja edistetään liiketerapian, terveyskasvatuksen ja fysikaalisen hoidon keinoin ihmisten toiminta- ja työkykyisyyttä.

  • Hammashoidon päivystys

   Suun terveydenhuollon päivystyksessä huolehditaan esimerkiksi potilaan kiireellisestä pääsystä leikkaushoitoon.

  • Hoitotarvikejakelu

   Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunnan tulee järjestää saataville.

  • Koululaisten suun terveydenhuolto

   Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaat tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa. Kunnan tarjoama hoito on maksutonta.

  • Kouluterveydenhuollon palvelut

   Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

  • Kuvantamispalvelut

   Kuvantamista voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa. Tutkimuksia tekevät mm. terveyskeskukset, sairaalat ja yksityiset.

  • Laboratoriopalvelut

   Laboratoriopalvelut tuottaa ISLAB. Ajanvaraus näytteenottoon tapahtuu sähköisesti, puhelimella tai vuoronumerolla.

  • Lastenneuvolapalvelut

   Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja kunnan neuvolapalveluihin. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä.

  • Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

   Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus.

  • Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

   Lääkärin ja hoitajan ajanvarausvastaanotot ovat saatavilla Lapinlahden terveyskeskuksessa ja Varpaisjärven terveysasemalla.

  • Lääkäripäivystys

   Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa. Päivystys on järjestetty yhteispäivystyksenä (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito).

  • Mielenterveyspalvelut

   Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ.

  • Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

   Kunta vastaa mm. lukion, ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suun terveydenhuollosta, YTHS yliopisto-opiskelijoiden.

  • Opiskeluterveydenhuollon palvelut

   Kunnan järjestämään opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta.

  • Perhekuntoutus

   Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhe saa siinä tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

  • Perheneuvolan palvelut

   Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua lapinlahtelaisten alle 13-vuotiaiden kasvuun, kehitykseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

   Aikuisille ja nuorille maksutonta perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa sekä muita lisääntymisen ja seksuaaliterveyden palveluita.

  • Potilasasiamiehen palvelut

   Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

  • Puheterapian palvelut

   Puheterapia on tarkoitettu niille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

  • Ravitsemusterapian palvelut

   Ravitsemusterapiapalveluihin sisältyy sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä erityisruokavalioihin liittyvä ravitsemusohjaus.

  • Reseptien uusiminen ja koetulosten tiedustelu

   Reseptien uusintapyynnöt ja koetulosten tiedustelut puhelimitse tai OMAKANNAN kautta.

  • Reumahoitajan vastaanotto

   Reumahoitaja huolehtii sairauden alkuvaiheen ohjauksesta (lääkehoito, tutkimukset, jatkosuunnitelmat).

  • Rokotuspalvelut

   Alle kouluikäisten rokotukset annetaan neuvolassa ja kouluikäisten kouluterveydenhuollossa sekä aikuisten rokotukset terveyskeskuksessa.

  • Seulontatutkimukset

   Kunta järjestää joukkoseulontatutkimuksia tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

  • Suun terveydenhuolto

   Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset sekä ohjaus eteenpäin.

  • Sydänhoitajan vastaanotto

   Sydänhoitajan vastaanotolla tapahtuu sydän- ja verenpainepotilaiden hoidon ohjaus ja neuvonta, terveysneuvonta, lääkepäivitykset ja vuosikontrollit.

  • Terveyskeskuksen laitoshoito

   Vuodeosastolla hoidetaan lyhyt- ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä jatkokuntoutuksessa ja saattohoidossa olevia potilaita sekä päiväpotilaita.

  • Työttömien terveystarkastukset

   Työttömät henkilöt ovat oikeutettuja terveystarkastukseen. Terveystarkastukset toteutetaan perusterveydenhuollossa.

  • Äitiysneuvolapalvelut

   Raskaana oleva nainen perheineen on oikeutettu kunnan äitiysneuvolapalveluihin, joissa seurataan raskauden etenemistä ja vauvan sekä äidin terveyttä.