Siirry sisältöön Etusivu


”Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun.”

 

Miksi olisin yhteydessä potilasasiamieheen?


Haluat tietoja potilaslain soveltamisesta.
Tarvitset neuvoja oikeuksistasi terveydenhuollossa.
Olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun terveydenhuollossa.
Haluat tehdä muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen omaan tai läheisesi terveydenhuoltoon
liittyen.
Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut läheiset, sekä potilaiden
asioissa toimivat yhteistyötahot.


Potilasasiamiehen tehtävät (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §)

Neuvoa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Tiedottaa potilaan oikeuksista.
Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.
Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko
hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

 

Potilasasiamiehen yhteystiedot:
Neuvonta    puh. 050 341 5244

ti klo 12–15
ke-to klo 10–13

Henkilökohtaisesta  tapaamisesta  tulee aina sopia etukäteen.

Potilasasiamiehet Sointula, Maija-Kaisa Vainio, Heidi Merikratos Oy

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja):
potilasasiamies@merikratos.fi

Postiosoite: Merikratos Oy / potilasasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.

www.merikratos.fi