Siirry sisältöön Etusivu
Terveyskeskuksen valintaa koskevat ohjeet
 • Terveydenhuoltolaki 47-49 §. 
 • Henkilö voi valita 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveysaseman Terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi haluamastaan kunnasta Suomessa.
 • Valinta käsittää terveyspalvelut kokonaisuutena sisältäen mm. lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut, neuvolapalvelut (lastenneuvola, aikuisneuvola ja äitiys-ja perhesuunnitteluneuvola), asiantuntijahoitajien palvelut (diabeteshoitajat, astmahoitajat, reumahoitajat jne.), hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut, diabetes-ja hoitotarvikejakelut ja fysioterapiapalvelut. Valinnanmahdollisuus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kela korvaa matkakulut aiemman käytännön mukaisesti vain lähimpään terveyskeskukseen.
 • Asiakas ei voi valita yhtä palvelua toisesta ja toista palvelua muusta terveyskeskuksesta.
 • Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kahteen paikkaan: tällä hetkellä hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukseen ja valitun uuden kunnan terveyskeskukseen. Lomakkeita saa kunnan kotisivuilta tai Lapinlahden terveyskeskuksen ja Varpaisjärven terveysaseman potilastoimistoista.
 • Kirjallisella siirtymisilmoituksella annetaan samalla suostumus sille, että valitulla terveyskeskuksella on oikeus saada kotikunnan potilasrekisteriin merkityt tarpeelliset tiedot.
 • Hoitovastuu siirtyy viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.
 • Voit valita samanaikaisesti vain yhden terveyskeskuksen tai terveysaseman. Valinta on sitova.
 • Terveyskeskuksen/terveysaseman voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua. 
 • Täytetyn lomakkeen voi palauttaa postitse: Lapinlahden terveyskeskus, Potilastoimisto, Kansantie 10, 73100 Lapinlahti tai vaihtoehtoisesti Varpaisjärven terveysasema, Mäkitie 3, 73200 Varpaisjärvi. Kuoreen tunnus ”terveyskeskuksen vaihto”.
 • Lomaketta ei voi palauttaa sähköisesti, mutta lomakkeen voi postittaa yllä oleviin osoitteisiin tai tuoda Lapinlahden terveyskeskuksen tai varpaisjärven terveysaseman potilastoimistoihin; kuoreen tunnus ”terveyskeskuksen vaihto”.