Siirry sisältöön Etusivu

Tehostettu palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Palvelunohjaus tekee palveluntarpeen arvioinnin ja vie asioita tarvittaessa eteenpäin.

Asumispalveluiden asukkaaksi hakeudutaan yleensä ottamalla yhteyttä

palveluohjaukseen, jonka toimesta tehdään yksilöllinen palvelutarpeenarviointi käytössä

olevin toimintakykymittarein ja tarpeenmukaisella moniammatillisella yhteistyöllä.

Vanhustyönjohtajalle osoitettu hakemus käsitellään SAS-työryhmässä, jossa

palveluohjaaja esittelee hakijan tilanteen. Hakemus voidaan jättää seurantaan ja ennen

SAS-työryhmän päätöstä voidaan hakija tarpeen mukaan sijoittaa myös määräaikaiselle

jaksolle kuntoutus- ja arviointiyksikköön, jossa toimintakykyä voidaan tiiviimmin seurata.

SAS-työryhmän esityksen perusteella vanhustyönjohtaja tekee myönteisen tai kielteisen

päätöksen asumisyksikköön sijoittamisesta. Vanhuspalvelulain velvoitteen mukaan

asumispalvelupaikka pitää järjestää kolmen kuukauden kuluessa myönteisen päätöksen

saamisesta.

SAS-ryhmän arvion perusteella asukas sijoitetaan tarkoituksenmukaisimpaan yksikköön,

jossa toiminta ja laatu vastaavat hakijan palvelutarvetta. Kaikki Lapinlahden kunnan

alueella olevat samantasoiset kunnan omat hoitoyksiköt huomioidaan ja toivetta vastaavaa

asumisyksikköä ei voida välttämättä järjestää. Vapautuvien asumispalvelupaikkojen

täyttämistä ohjaa kansalaisten tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, hakijaksi hyväksymisen

ajankohta ja hakijan kokonaistilanne. Hakijan kieltäytyessä tarjotusta

asumispalvelupaikasta vanhuspalvelulain mukainen velvoite kolmen kuukauden sisällä

tapahtuvasta sijoittamisesta asumispalveluyksikköön raukeaa.

Asiakkaan asumispalvelun tarve arvioidaan säännöllisesti. Palvelua voidaan myöntää

tarvittaessa määräaikaisesti ja asumispalvelupaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa

asukkaan tarvetta ja toimintakykyä vastaavaksi. Toimintakyvyn kohentuessa ja

asumispalvelun edellytysten rauetessa asukas voidaan myös sijoittaa takaisin kotihoitoon.

Asukas maksaa asumispalvelusta 85 % nettotuloistaan (sisältää vuokranantajan erikseen

laskuttaman vuokran osuuden), jolloin hänelle jää käyttövaraksi 15 % nettotuloista kuitenkin

vähintään 165 euroa. Lisätietoja asiasta vanhuspalveluista.

Puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluohjaus

Ikääntyvän henkilön neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen selvittäminen.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883674 Puh. +358 40 4883659 Puh. +358 40 4883658 Puh. +358 40 4883531

Palvelupaikat

Ikäihmisten palveluohjaus

Ikääntyvän henkilön neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen selvittäminen.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Tavoitettavissa puhelimitse
Ma - Ti: 07:00 - 15:00
Ke - To: 07:00 - 15:00
Pe: 07:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Jukolan palvelutalo

Jukola on 20 paikkainen ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistihäiriöisille tarjoava palvelutalo.

Kansantie 10 J, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kielon palvelutalo

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö

Vanhaninkodintie 10, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kotipihan palvelutalo

Kotipihan 24 paikkainen ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistihäiriöisille asukkaille tarjoava yksikkö.

Vanhainkodintie 10, 73201 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 08:00 - 16:00

Lapinlahden terveyskeskus, potilastoimisto
Ma - Ti: 08:00 - 14:00
Ke - To: 08:00 - 14:00
Pe: 08:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Mäenpihan palvelutalo

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Lyhytaikainen hoito

Katso tiedot

Ikäihmisten neuvola

Katso tiedot

Kotihoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut