Siirry sisältöön Etusivu

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Mittaustoimi suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvonta-mittauksia, eli rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen. Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen rakennuksen valmistuttua.

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Rakentaja voi tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennuslupa on myönnetty, rakennusalue raivattu ja pintamaa kuorittu.

Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia.

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Palvelu on maksullinen.

Linkit

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Lapinlahden kunta kunnanvirasto

Kunnanvirastolta löytyvät useimmat toimistopalvelut.

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

Katso tiedot

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Ranta-asemakaava on ranta-alueen rakentamista ohjaava kaava, joka laaditaan silloin, kun suunniteltu hanke poikkeaa ranta-alueen yleiskaavasta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut