Siirry sisältöön Etusivu

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen

Mittaustoimi suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyvän rakennuspaikan merkinnän asemakaava-alueilla sekä yleiskaavojen taajamissa (Alapitkä ja Nerkoo). Muilla alueilla rakennuspaikan merkinnän ja korkeusaseman määrityksen suorittaa rakennustarkastaja.

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Rakentaja voi tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennuslupa on myönnetty, rakennusalue raivattu ja pintamaa kuorittu.

Sijaintikatselmus voidaan suorittaa tarvittaessa kun halutaan varmistaa, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia.

Rakennuspaikan sijainnin merkintä tilataan rakennuspalvonnan kautta. Toimitusaika tilauksesta työtilanteesta riippuen noin 1–2 viikkoa.

Tilaathan merkinnän hyvissä ajoin. Tilaaminen tehdään rakennusvalvonnan palvelusihteeriltä puh. 040 4883 702 tai rakennustarkastajalta puh. 040 4883 751

Lomakkeet

Rakentamisen luvat

Rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ranta-asemakaavoitus

Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Lapinlahden kunta kunnantalo

Kunnantalolta löytyvät useimmat toimistopalvelut.

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut