Siirry sisältöön Etusivu

Työterveyshuollon palvelut

Lapinlahden kunnan työterveyshuollon palvelut ovat saatavilla Lapinlahden terveyskeskuksessa ja Varpaisjärven terveysasemalla. Työnantajat/yrittäjät voivat halutessaan tehdä sopimuksen työterveyshuollon palveluiden ostamisesta terveyskeskuksen työterveyshuollosta.

Työterveyshuolto tarjoaa yrityksille lakisääteistä työterveyshuollon toimintaa (KELA 1).

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantaja on velvollinen työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan järjestämään ja kustantamaan työterveyshuoltopalvelut palveluksessaan oleville työntekijöille. Lisäksi yrittäjä voi ostaa itselleen työterveyshuollon palvelut. Palveluiden laajuus määräytyy voimassa olevasta lainsäädännöstä. Työnantaja/yrittäjä päättää yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittavan toimintasuunnitelman sisällöstä ja laajuudesta.

Työterveyshuolto tarjoaa asiakkailleen ja yrityksille lakisääteiset, ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut. Toimintasuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös työterveyshuollon muiden asiantuntijoiden palveluita (työfysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, psykologi).

Työterveyshuollon ajanvaraus työterveyshoitajien ja -lääkärin vastaanotoille on arkisin klo 8:00 -9:00.

Ajanvarausvastaanotot ovat Lapinlahden terveyskeskuksessa ma-to klo 8:00-15:30 ja pe 8:00-13:30. Varpaisjärven terveysasemalla työterveyshuollon vastaanotot toteutuvat arkisin ajanvarauksella.

Työterveyshoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta on Lapinlahden terveyskeskuksessa arkisin klo 8:00-9:00.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Lapinlahden kunnan työterveyshuolto tarjoaa kunnan työntekijöille työterveyshuollon palvelut, jotka sisältävät myös työterveyshoitajan sairaanhoidon ja työterveyslääkärin yleislääkäritasoisen sairaanhoidon.

Palvelu on maksullinen. Kustannukset maksaa työnantaja.

Puhelinasiointi

Työterveyshuollon ajanvaraus

Työterveyshuollon asiakaspalvelu ja ajanvaraus.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883456

Palvelupaikat

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tukipalveluja.

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
Ma - Ti: 08:00 - 18:00
Ke - To: 08:00 - 18:00
Pe: 08:00 - 18:00
La - Su: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Varpaisjärven terveysasema

Varpaisjärven terveysasemalla tuotetaan perusterveydenhuollon palveluja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Mäkitie 3, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle p. 0172720455
Ma - Ti: 08:00 - 14:00
Ke - To: 08:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajille vapaaehtoista. Yrittäjät ja muut itsenäisesti työskentelevät voivat järjestää oman työterveyshuoltonsa haluamallaan tavalla.

Työterveyshuoltoon kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen sekä työhön liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisy. Työterveyshuollossa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse tai yhdessä muiden kanssa. Se voi myös hankkia palvelut terveysalan eri toimijoilta. Kunta on velvollinen järjestämään työterveyshuoltopalvelut alueellaan toimiville yrityksille näiden niin halutessa.

Työterveyshuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

Liittyvät palvelut

Työttömien terveystarkastukset

Katso tiedot

Mielenterveyspalvelut

Katso tiedot

Reseptien uusiminen ja koetulosten tiedustelu

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut