Siirry sisältöön Etusivu

Koulukuljetukset

Mikäli oppilaan koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, oppilaalla on matkan pituudesta huolimatta oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
Lapinlahden kunta järjestää maksuttoman oppilaskuljetuksen esi- ja perusopetuksen oppilaille, kun oppilaan matkan pituus ylittää

- esioppilailla ja 1-2 vuosiluokkien oppilailla kolme kilometriä ja
- 3-9 vuosiluokkien oppilailla viisi kilometriä.

Lapinlahden kunta käyttää matkan vaarallisuuden arvioinnissa ns. Koululiitu-järjestelmää. Koulut lisäävät oppilaat kuljetuslistoihin ilman erillistä hakemusta, mikäli oppilas kuuluu maksuttoman kuljetuksen piiriin matkan pituuden tai Koululiitu-järjestelmän arvioiman vaarallisuuden perusteella.

Maksuton oppilaskuljetus matkan vaikeuden ja rasittavuuden perusteella voidaan myöntää oppilaan henkilökohtaisista ominaisuuksista johtuen huoltajan hakemuksen perusteella. Päätöksen tekee koulutussuunnittelija. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin- tai psykologin lausunto tai sosiaalinen selvitys.

Lapinlahden kunnan oppilaskuljetusstrategia on hyväksytty sivistyslautakunnassa 31.1.2012.