Etusivu

Lukiokoulutus

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio on toiminut erikoislukiona vuodesta 1987 lähtien. Se on yksi Suomen kuudesta valtioneuvostolta erityistehtävän saaneista kuvataiteen erikoislukioista ja ainoa sellainen Pohjois-Savossa

Lukioon haetaan yhteishaussa.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Palvelupaikat

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio

Oppilaita ja vierailijoita palvelee koulun kanslian henkilökunta.

Kivistöntie 2, 73100 LAPINLAHTI

Kaikki tiedot

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinto tuottaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit hakea lukiokoulutukseen valtakunnallisen hakujärjestelmän Opintopolun kautta. Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Opiskelijaksi ottamisesta oppilaitokseen päättää koulutuksen järjestäjä.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä.

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja antaa sekä henkilökohtaista että ryhmäohjausta kaikenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut