Siirry sisältöön Etusivu

Perusopetus

Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Perusopetuksessa tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Lapinlahdella perusopetusta tarjotaan Matin ja Liisan koululla, Varpaisjärven koululla, Alapitkän koululla, Nerkoon koululla, Martikkalan koululla ja Paloisen koululla.

Palvelupaikat

Alapitkän koulu

Alapitkällä sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Alapitkäntie 45, 71910 ALAPITKÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Martikkalan koulu

Martikkalassa sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6 ja esiopetusta.

Martikkalantie 552, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Matin ja Liisan koulu

Lapinlahden keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-9.

Koulukuja 14, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nerkoon koulu

Nerkoolla sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6 ja esiopetusta.

Iisalmentie 770, 73120 NERKOO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Paloisten koulu

Paloisten koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-6 sekä esiopetusta .

Paloisentie 413, 74470 PALOINEN

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varpaisjärven koulu

Varpaisjärven koululla annetaan vuosiluokkien 1-9 perusopetusta.

Koulutie 1, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Perusopetus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on myös oikeus saada jokaisena työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet.

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Yhteiskunnalle perusopetus tarjoaa välineen kehittää kansakunnan sivistyksellistä pääomaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua. Niistä Matin ja Liisan koulu Lapinlahden kirkonkylällä on suurin, noin 600 oppilaan 1-9 vuosiluokkien koulu. Toiseksi suurin perusopetuksen kouluista on yli 200 oppilaan Varpaisjärven koulu. Lisäksi kunnassa on neljä luontokylien koulua, joista Alapitkän ja Nerkoon 1-6 vuosiluokkien koulut sijaitsevat 5-tien varressa. Kunnan koillis- ja luoteiskulmilla sijaitsevat Martikkalan ja Paloisten koulut antavat 1-6 vuosiluokkien opetuksen lisäksi esiopetusta.

Vieraspaikkakuntalaisen lapsen oikeus käydä koulua Lapinlahdella

Huoltajat voivat hakea lapselleen oikeutta käydä koulua Lapinlahdella. Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan oikeuden myöntää sivistysosaston osastopäällikkö-. Lapinlahden kunta ei pääsääntöisesti maksa vieraspaikkakuntalaisten lasten koulukuljetusta kunnan ylläpitämiin kouluihin. Tilannetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja osastopäällikkö voi erityisistä syistä myöntää maksuttoman koulukuljetuksen. Pääsäännöstä poiketen Lapinlahden kunta myöntää Martikkalan kouluun vieraspaikkakuntalaisille oppilaille ilmaisen koulukuljetuksen, mikäli oppilas asuu normaalin koulukuljetusreitin varrella.

 

Lukuvuosi 2022-2023

  • Syyslukukausi 11.8.-22.12.2022
  • Syysloma 17.-23.10.2022
  • Joululoma 23.12.2022-8.1.2023
  • Kevätlukukausi 9.1.-3.6.2023
  • Talviloma 6.-11.3.2023

Lukuvuosi 2023-2024

  • Syyslukukausi 10.8.-22.12.2023
  • Syysloma 16.-22.10.2023
  • Joululoma 23.12.2023-7.1.2024
  • Kevätlukukausi 7.1.-1.6.2024
  • Talviloma 4.-10.3.2024