Siirry sisältöön Etusivu

Perusopetuksen toimipaikat

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on myös oikeus saada jokaisena työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet.

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Yhteiskunnalle perusopetus tarjoaa välineen kehittää kansakunnan sivistyksellistä pääomaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua. Niistä Matin ja Liisan koulu Lapinlahden kirkonkylällä on suurin, noin 600 oppilaan 1-9 vuosiluokkien koulu. Toiseksi suurin perusopetuksen kouluista on yli 200 oppilaan Varpaisjärven koulu. Lisäksi kunnassa on neljä luontokylien koulua, joista Alapitkän ja Nerkoon 1-6 vuosiluokkien koulut sijaitsevat 5-tien varressa. Kunnan koillis- ja luoteiskulmilla sijaitsevat Martikkalan ja Paloisten koulut antavat 1-6 vuosiluokkien opetuksen lisäksi esiopetusta.

Vieraspaikkakuntalaisen lapsen oikeus käydä koulua Lapinlahdella

Huoltajat voivat hakea lapselleen oikeutta käydä koulua Lapinlahdella. Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan oikeuden myöntää sivistysosaston osastopäällikkö-. Lapinlahden kunta ei pääsääntöisesti maksa vieraspaikkakuntalaisten lasten koulukuljetusta kunnan ylläpitämiin kouluihin. Tilannetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja osastopäällikkö voi erityisistä syistä myöntää maksuttoman koulukuljetuksen. Pääsäännöstä poiketen Lapinlahden kunta myöntää Martikkalan kouluun vieraspaikkakuntalaisille oppilaille ilmaisen koulukuljetuksen, mikäli oppilas asuu normaalin koulukuljetusreitin varrella.

Alapitkän koulu

Alapitkällä sijaitsevassa koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 0-6.

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lapinlahti

Käyntiosoite

Alapitkäntie 45, 71910 ALAPITKÄ

Reitti tänne

Puhelin

Rehtori
+358 0404883235 (pvm/mpm)
Normaali puhelimaksu


Palvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kunnan järjestämän kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Katso tiedot

Perusopetus

Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen.

Katso tiedot