Siirry sisältöön Etusivu

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Lapinlahden kunnan järjestämä päivähoito on päiväkoti, perhepäivä- tai ryhmäperhepäivähoitoa. Vuorohoitoa järjestetään Lapinlahden taajamassa Muksulan päiväkodissa. Laajennettu aukioloaika arkisin Varpaisjärven päiväkodissa. Päiväkodit ja perhepäivähoito tarjoavat myös tilapäistä päivähoitoa.

Lapinlahden kunnan järjestämää päivähoitoa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää viimeistään neljää kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos päivähoitoa tarvitaan vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi nopeasti, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Päivähoitohakemus on tulostettavissa sivulta tai se on saatavissa perhepäivähoidon toimistosta (Kunnantalo, Asematie 4) tai päiväkodeista.

Esiopetus

Lapinlahden kunnassa esiopetus kuuluu pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen alaisuuteen. Poikkeuksena tästä ovat Martikkalan ja Paloisten koulut, joissa perusopetuksen lisäksi annetaan esiopetusta koulun yhteydessä. Esiopetus on maksutonta kaikille lapinlahtelaisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Jos lapsi on vamman tai sairauden vuoksi otettu pidennettyyn oppivelvollisuuteen, on hänellä oikeus esiopetukseen sinä vuonna, jonka kuluessa täyttää viisi vuotta. Tällöin lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna eli sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.

Myös ns. lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen saaneilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetuksessa noudatetaan esiopetussuunnitelmaa, joka perustuu valtakunnalliseen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Varhaiskasvatuksessa järjestettävän esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2022-2023

 • Esiopetus alkaa 15.8.2022
 • Syysloma on 17.-23.10.2022
 • Vapaapäivä on 5.12.2022
 • Joululoma on 17.12.2022-8.1.2023
 • Talviloma on 6.-11.3.2023
 • Vapaapäivä on 19.5.2023
 • Esiopetus loppuu 31.5.2023

Varhaiskasvatuksessa järjestettävän esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2023-2024

 • Esiopetus alkaa 16.8.2023
 • Syysloma on 16.-22.10.2023
 • Joululoma on 16.12.2023-7.1.2024
 • Talviloma on 4.-10.3.2024
 • Vapaapäivä on 10.5.2024
 • Esiopetus loppuu 31.5.2024

 

Lapinlahden kunnan varhaiskasvatus aloittaa 1.1.2021 alkaen tulorekisteritietojen käytön varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämiseksi

Lapinlahden kunnan varhaiskasvatus saa tulorekisteristä palkka-, eläke- ja etuustietoja 1.1.2021 lähtien. Kun haet lapsellesi esimerkiksi varhaiskasvatuspaikkaa, teet tuloselvityksen tai ilmoitat tulojen muutoksesta, sinun ei tarvitse liittää jatkossa kaikkia tulotietoja hakemukseesi, sillä Lapinlahden kunnan sivistysosaston palvelusihteeri saa tiedot suoraan tulorekisteristä. Jatkossa kysymme vain niitä tietoja, joita emme saa tulorekisteristä. Voit antaa suostumuksesi tuloselvityslomakkeella tai muutoin kirjallisena. Ilman suostumusta sinun tulee toimittaa tarvittavat dokumentit tuloistasi palvelusihteerille.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin. Lapinlahden kunnan varhaiskasvatuksen lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela ja Verohallinto. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Tulorekisteri helpottaa maksupäätöksen saamista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin esimerkiksi palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja tai siitä, että tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelyyn. Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Kunnat saavat tulorekisteristä vain palkkatiedot, eläkkeet ja etuudet, Kelan maksamat peruspäivärahat, työmarkkina- ja koulutustuet, sairauspäivärahat sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat. Huoltajien tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten edelleen pääomatulot (esim. vuokratulot, korkotulot, osinkotulot), metsätulot, yrittäjän työtulot ja elatusavut. Lue lisää tulorekisteristä täältä.
Asiakkaan on edelleen toimitettava tuloselvityslomake allekirjoitettuna ja liittää siihen tarvittavat liitteet niistä tuloista, joita ei saada tulorekisteristä.

Lisätietoja sivistysosaston palvelusihteeri 040 4883 052

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoito, esiopetus, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajan työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä hoitotarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti.

Lisätietoja palveluista ja niihin hakemisesta saa varhaiskasvatuksen palvelusihteeriltä.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja varatut hoitotunnit.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri

Lisätietoa varhaiskasvatuksen laskutuksesta jne.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883157

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen asiat

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883361

Palvelupaikat

Alapitkän päiväkoti

Alapitkän päiväkoti tarjoaa varhaiskaskasvatusta laajennetuilla aukioloajoilla maanantaista perjantaihin sekä esiopetusta.

Alapitkäntie 45, 71910 ALAPITKÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Jussinpihan päiväkoti

Jussinpihan päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta maanantaista perjantaihin alle esiopetusikäisille lapsille.

Juhani Ahontie 8, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lukkarilan ryhmis

Lukkarilan ryhmäperhepäiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta maanantaista perjantaihin alle esiopetusikäisille lapsille.

Juhani Ahontie 9, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Muksulan päiväkoti

Muksulan päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista varhaiskasvatusta.

Tietokatu 1, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nerkoon päiväkoti

Nerkoon päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta maanantaista perjantaihin alle esiopetusikäisille lapsille.

Iisalmentie 770, 73120 NERKOO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito tarjoaa varhaiskasvatusta alle esiopetusikäisille lapsille.

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Rovastilan päiväkoti

Rovastilan päiväkoti tarjoaa esiopetusta ja varhaiskasvatusta maanantaista perjantaihin esiopetusikäisille lapsille.

Juhani Ahontie 9, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varpaisjärven päiväkoti

Varpaisjärven päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta laajennetuilla aukioloajoilla maanantaista perjantaihin sekä esiopetusta.

Mäkitie 4, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varpaisjärven ryhmis

Varpaisjärven ryhmäperhepäiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta maanantaista perjantaihin alle esiopetusikäisille lapsille.

Metsämiehentie 29 as 5, 73200 VARPAISJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Leikkipuistot

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Yksityiset varhaiskasvatustoimipaikat

Lapinlahden kunnan alueella toimii myös yksityisiä perhepäivähoitajia sekä kaksi yksityistä ryhmäperhepäiväkotia. Lisätietoja varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Niemiseltä 040 488 3361, riitta.nieminen@lapinlahti.fi

 

Yksityiset perhepäivähoitajat

Nina Kolari (kirkonkylän alue)

045 1146 104, ninantaaperot@luukku.com

 

Tuija Rissanen (Martikkalan alue)

040 0956 360

 

Niina Utriainen (kirkonkylän alue)

050 5236 253, niina.eeva-maria@hotmail.com

 

Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

Villa-Köpölä Ay

Suistamontie 12 A, 73100 Lapinlahti

040 0645 632 tai 040 7287 147, villakopola@gmail.com

 

Käpylänpiha Oy

Eemil Halosentie 17, 73100 Lapinlahti

050 5533 817 (Anna Kinnunen) tai 050 5533 837 (Ulla Koski), kapylanpiha@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/kapylanpiha     Instagram: @kapylanpiha

 

 

Sosiaaliasiamies

Kunnassa on sosiaaliasiamies, joka edistää varhaiskasvatuksen asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa kuntalaisia varhaiskasvatusta koskevien muistutuksien tai päätöksiin liittyvien valitusten tekemisessä. Hän seuraa varhaiskasvatuksen asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja kuntalaisten asiaa oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti.

Lapinlahden kunnan sosiaaliasiamiespalvelut ostetaan Merikratos Oy:lta.

Sosiaaliasiamies tiistai klo 12-15, keskiviikko ja torstai klo 10-13 p. 050 341 5244