Siirry sisältöön Etusivu

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lapinlahti

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai rajattua aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.Palvelut

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen

Katso tiedot

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot