Siirry sisältöön Etusivu

Jätehuolto

 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää jätteiden vastaanottopaikkaa Ylä-Savon jätekeskusta.

Kunnan alueella kiinteistönhaltija järjestää jätteenkuljetuksen kilpailuttamalla jätteenkuljetuksen haluamiensa yrittäjien kesken ja tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoa ohjaavat jätelaki ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräyksiin liittyvät lomakkeet, kuten
• ilmoitus kimppa-astiasta
• ilmoitus biojätteiden kompostoinnista (edellytys pidennettyihin tyhjennysväleihin)
• hakemus omatoimisesta lietteiden käsittelystä

löytyvät Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan nettisivuilta osoitteesta www.jatehuoltolautakunta.fi

Lajitteluohjeet on koottu osoitteeseen https://www.ylasavonjatehuolto.fi/lajittelu-ja-neuvonta.html

Toiminnassa olevat ekopisteet hyötyjätteiden kierrätystä varten löytyy osoitteesta www.kierratys.info

Alueella toimivat jätteenkuljetusyritykset löytyy osoitteesta  https://www.ylasavonjatehuolto.fi/kiinteiston-jatehuolto/pientalot-ja-vapaa-ajan-asunnot/sekajate/jatteenkuljetusyritykset.html

Jätehuollon valvovana viranomaisena toimii Lapinlahden ympäristölautakunta.

Lapinlahden kunnanviraston neuvonnasta ja Varpaisjärven kirjastolta on saatavissa mökkiläisille suunnattu tietopaketti jätehuollon järjestämiseksi.

 

Ajankohtaista jätetietoa

Pientalot ja vapaa-ajan asunnot

 Tiivistelmä jätehuoltomääräyksistä.pdf (506,1 kB)

 

Lapinlahden kunta kannustaa kuntalaisiaan osallistumaan YLEn järjestämään valtakunnalliseen Miljoona roskapussia –kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on innostaa ihmisiä keräämään ympäristöstä miljoona pussillista roskia sekä vähentää välinpitämättömyyttä ympäristön roskaamista kohtaan. Kampanja starttaa torstaina 13.4.2023 ja kestää kesäkuun puoliväliin saakka. Kampanjassa mukana olevat kunnat, kaupungit, järjestöt ja yhteisöt kannustavat asukkaitaan tai jäseniään osallistumaan roskien keräämiseen. Kerätyt roskapussit merkitään reaaliaikaisesti Ylen sivuilla olevaan päivittyvään laskuriin sen paikkakunnan kohdalle, mistä roskapussit on kerätty.

Lisätietoa YLE:n Miljoona Roskapussia -sivulta