Siirry sisältöön Etusivu

Jätehuolto

 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää jätteiden vastaanottopaikkaa Ylä-Savon jätekeskusta.

Kunnan alueella kiinteistönhaltija järjestää jätteenkuljetuksen kilpailuttamalla jätteenkuljetuksen haluamiensa yrittäjien kesken ja tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoa ohjaavat jätelaki ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräyksiin liittyvät lomakkeet, kuten
• ilmoitus kimppa-astiasta
• ilmoitus biojätteiden kompostoinnista (edellytys pidennettyihin tyhjennysväleihin)
• hakemus omatoimisesta lietteiden käsittelystä

löytyvät Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan nettisivuilta osoitteesta www.jatehuoltolautakunta.fi

Uudistuneet lajitteluohjeet on koottu osoitteeseen www.ylasavonjatehuolto.fi

Toiminnassa olevat ekopisteet hyötyjätteiden kierrätystä varten löytyy osoitteesta www.kierratys.info

Alueella toimivat jätteenkuljetusyritykset löytyy osoitteesta  http://www.ylasavonjatehuolto.fi/media/liitetiedostot/tietopankki/oppaat_ja_esitteet/jatteenkuljetusyrittajat.pdf

Jätehuollon valvovana viranomaisena toimii Lapinlahden ympäristölautakunta.

Lapinlahden kunnanviraston neuvonnasta ja Varpaisjärven kirjastolta on saatavissa mökkiläisille suunnattu tietopaketti jätehuollon järjestämiseksi.

 

Ajankohtaista jätetietoa


Tiedote kesämökkiläisille.pdf  (1,42 MB)

Tiivistelmä jätehuoltomääräyksistä.pdf  (506,1 kB)