Siirry sisältöön Etusivu

Jätehuolto

 
Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää jätteiden vastaanottopaikkaa Ylä-Savon jätekeskusta.

Kunnan alueella kiinteistönhaltija järjestää jätteenkuljetuksen kilpailuttamalla jätteenkuljetuksen haluamiensa yrittäjien kesken ja tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoa ohjaavat jätelaki ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräyksiin liittyvät lomakkeet, kuten
• ilmoitus kimppa-astiasta
• ilmoitus biojätteiden kompostoinnista (edellytys pidennettyihin tyhjennysväleihin)
• hakemus omatoimisesta lietteiden käsittelystä

löytyvät Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan nettisivuilta osoitteesta www.jatehuoltolautakunta.fi

Lajitteluohjeet on koottu osoitteeseen https://www.ylasavonjatehuolto.fi/lajittelu-ja-neuvonta.html

Toiminnassa olevat ekopisteet hyötyjätteiden kierrätystä varten löytyy osoitteesta www.kierratys.info

Alueella toimivat jätteenkuljetusyritykset löytyy osoitteesta  https://www.ylasavonjatehuolto.fi/kiinteiston-jatehuolto/pientalot-ja-vapaa-ajan-asunnot/sekajate/jatteenkuljetusyritykset.html

Jätehuollon valvovana viranomaisena toimii Lapinlahden ympäristölautakunta.

Lapinlahden kunnanviraston neuvonnasta ja Varpaisjärven kirjastolta on saatavissa mökkiläisille suunnattu tietopaketti jätehuollon järjestämiseksi.

 

Ajankohtaista jätetietoa

Pientalot ja vapaa-ajan asunnot

 Tiivistelmä jätehuoltomääräyksistä.pdf (506,1 kB)