Etusivu

Jätevesien käsittely


Viemäriverkoston toiminta-alue

Mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolain mukaisella vahvistetulla  viemäriverkoston toiminta-alueella, tulee kiinteistön liittyä viemäriin. Poikkeustapauksissa voidaan hakea kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselta vapautusta liittymisestä.

Vapautus voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaisilla perusteilla.

Viemäriverkostojen ulkopuoliset alueet

Mikäli kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella, tulee jätevedet käsitellä ympäristönsuojelulain, ns. talousjätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

1. Pohjavesialueet ja ranta-alueet

Lapinlahden ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty pohjavesialueet ja ranta-alueet (100 m etäisyydellä keskivedenkorkeudesta) herkiksi alueiksi. Tämän vuoksi jätevedet tulee niillä alueilla käsitellä tehostettujen käsittelyvaatimusten mukaan. Siirtymäaika jätevesienkäsittelyjärjestelmien kuntoon saattamiseksi näillä alueella on 31.10.2019.

2. Taajaan rakennetut alueet sekä erityisen kuormittavat alueet

Lapinlahden ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty, että taajaan rakennetuilla alueilla ja erityisen kuormittavilla kohteilla (esim. koulut, hoitokodit, matkailuyritykset) jätevedet on käsiteltävä tehostettujen käsittelyvaatimusten mukaisesti. Näillä alueilla ei ole siirtymäaikaa jätevesien käsittelyjärjestelmien kuntoon saattamiseksi. Järjestelmien tulee täyttää vaatimustaso siinä yhteydessä, kun kohteessa tehdään muutakin remonttia, joka tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista luvitusta.

3. Muut alueet

Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa määrätyt ns. perustason vaatimukset. Siirtymäaikaa ko. alueilla ei ole, vaan järjestelmät tulee laittaa kuntoon siinä yhteydessä, kun kiinteistöllä tehdään muutakin remonttia, joka tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista luvitusta.


Lapinlahden kunnan
ympäristönsuojelumääräykset 2012.pdf
Haja-asutuksen jätevedet
SYKEn puhdistamosivusto

Ajankohtaista jätetietoa

Tiedote kesämökkiläisille.pdf  (1,42 MB)

Tiivistelmä jätehuoltomääräyksistä.pdf  (506,1 kB)