Siirry sisältöön Etusivu

Luvat

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa määrätyille ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville  toiminnoille tulee hakea ympäristölupa. Toimialasta ja toiminnan laajuudesta riippuen ympäristölupahakemuksen käsittelee joko aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lupahakemuskaavakkeita saa joko ympäristölupaviranomaiselta tai sähköisessä muodossa ympäristöhallinnon sivuilta.

Maa-aineslupa

Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven, mullan ottamiseen ja kallion louhintaan.

Tavanomaisesta asumiseen  tai maa- ja metsätalouteen kohdistuvasta kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, mikäli ottomäärä on yli 500 kiintokuutiometriä.


Ympäristölupa
Maa-ainesten ottaminen

Lomakkeet

Ympäristönsuojelun lomakkeet löytyvät sähköisestä asioinnista.