Siirry sisältöön Etusivu

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Luvanvaraisten toimintojen laitosluettelo löytyy ympäristönsuojelulain liitteestä. Toimintaan on myös saatava lupa, jos siitä saattaa aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Lapinlahden kunnassa ympäristölupaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Tarkemmat ympäristölupien hakuohjeet ja -lomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta. Pääsäännön mukaan toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kun otetaan huomioon luvassa annetut määräykset. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä.

Palvelu on maksullinen.

Ympäristöluvan käsittelymaksu peritään ympäristölautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.

Verkkoasiointi

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Ympäristöasiantuntija

Ympäristönsuojeluun liittyvät asiat.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883723

Linkit

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun verkkosivulta löydät ympäristönsuojelun palvelut tehtävittäin ja yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Ympäristönsuojelu

Katso tiedot

Lapinlahden Vesi Oy: Jäähileasema

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut