Siirry sisältöön Etusivu

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee mm ympäristölupia ja ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia sekä maa-aineslupia. Ympäristönsuojelussa annetaan myös paljon erilaisia lausuntoja.

Tavoitteena on taata toimialueen asukkaille terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja ekologisesti kestävä elinympäristö. Ensisijaisesti neuvonnalla, ohjauksella ja yhteistoiminnalla pyritään ehkäisemään ympäristöongelmia ennakolta ja saamaan positiivisia ympäristövaikutuksia aikaan. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisella on myös käytössään hallinnolliset pakkokeinot, kuten toiminnan keskeyttäminen ja uhkasakon määrääminen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan laillisuuden palauttamiseksi.

Ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä Lapinlahden ympäristöasiantuntijaan.

Verkkoasiointi

Aumausilmoituslomake

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Eläinsuojien ilmoituslomake

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen ja koskee vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Rekisteröintimenettely

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Yhteiskäsittelylupa

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskeva lupa-hakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Ympäristöasiantuntija

Ympäristönsuojeluun liittyvät asiat.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883723

Linkit

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun verkkosivulta löydät ympäristönsuojelun palvelut tehtävittäin ja yhteystiedot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Liittyvät palvelut

Ympäristölupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut