bannerikuva
Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa

HANKE ON PÄÄTTYNYT 

Työtä ja koulutusta on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja 11 pohjoissavolaisen kunnan yhteinen hanke työllistymisen parantamiseksi. Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia koulutuksen ja työnteon avulla. Hankkeessa sovelletaan työhallinnon kehittämää Toppis-mallia. Toppis-mallissa yhdistyvät työvoimapoliittinen ammatillinen koulutus ja palkkatuettu työ, jonka ajalta työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaisen palkan. Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa -hankkeessa koulutuksen ja palkkatuetun työn jaksot limittyvät siten, että työkauden aikana osallistujilla on kolme koulutuspäivää kuukaudessa.  Projektin jälkeen osallistujat suuntautuvat koulutukseen.

Lapinlahti on työllistänyt keskimäärin 4 henkilöä jaksossaan pääasiassa teknisen viraston tarjoamiin töihin. Henkilöt työskentelevät kiinteistökeskuksen ja yleisteisten alueiden yksiköissä hankkeen koulutusjaksojen välisillä työjaksoilla.