bannerikuva
Alapitkän koulu

Alapitkän koulun toiminta-ajatus
 

Oppilaan persoonallisuutta pyritään kehittämään kasvattamalla häntä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi, yhteistyökykyiseksi, rauhantahtoiseksi yksilöksi ja yhteisön jäseneksi. Samalla pyritään kehittämään hänen luovuuttaan sekä ohjaamaan häntä ympäröivän maailman havainnointiin ja ymmärtämiseen.

Alapitkän koulu

Nimi Nimike Puhelin
Alapitkäntie 45, 71910 Alapitkä alapitka.koulu@lapinlahti.fi
Suli Jaana rehtori, luokanopettaja 040 4883 235
Opettajainhuone opettajainhuone 040 4883 246
alapitkan koulu.jpg