bannerikuva
Erikoissairaanhoito

 

Kunta ei tuota omana toimintana erikoissairaanhoidon palveluja, vaan ne ostetaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä, jonka tuottamia palveluja käytetään Kuopiossa olevassa yliopistollisessa keskussairaalassa (KYS) sekä Iisalmessa toimivalta Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä (SOTE). Lisäksi psykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluja saadaan Pohjois-Savon sh-piirin Iisalmessa ja Kuopiossa olevista toimipisteistä. Vähäisessä määrin muita tarpeellisia erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan muualta.

Lapinlahden kunta siirsi jo 90-luvun alkupuolella psykiatrisen avohoidon osaksi perusterveydenhuoltoa ensimmäisten kuntien joukossa koko Suomessa, tästä syystä psykiatrinen avohoito kuuluu perusterveydenhuoltoon.