bannerikuva
Etusivu / Organisaatio / Osastot / Sosiaali- ja terveysosasto / Perusterveydenhuolto / Avohoito / Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteet
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Pyrkimyksenä on lisätä oppilaiden hyvinvointia ja tukea heitä lapsuuden ja nuoruuden eri kehitysvaiheissa. Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä perheiden ja oppilashuollon ammattiosaajien kanssa.

Kouluterveydenhuollon sisältö ja toteuttaminen
Perusasteella terveydenhoitaja pyrkii tarkastamaan oppilaat vuosittain terveystapaamisten yhteydessä. Näiden tapaamisten sisältö koostuu pituuden ja painon mittaamisesta sekä ryhdin seurannasta. Tarpeen mukaan tutkitaan näkö, värinäkö, kuulo, verenpaine sekä hemoglobiini ja annetaan tarvittavat rokotukset. Lisäksi kiinnitetään huomiota oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kirjallinen terveyskysely tehdään 5. ja 8. luokan oppilaille ja vanhemmille.

Koululääkäri tekee terveystarkastukset 1., 5. ja 8.-9. luokan oppilaille (oppilaille annetaan nuorison terveystodistus 8-9 lk tarkastuksessa).

Lukiossa ja Portaanpäässä terveydenhoitaja tapaa opiskelijat 1. ja 2. vuonna. Tapaamisessa kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä opiskelujaksamiseen. Lääkäri tapaa opiskelijat 2. vuonna.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa annetaan rokotuksia Kansanterveyslaitoksen laatiman valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Yhteistyö fysioterapian kanssa:
Koululääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä tehdään ryhtitarkastuksia ja -neuvontaa. Koululääkärin lähetteellä toteutetaan yksilöfysioterapiaa, opetetaan omatoimisia harjoitteita ja seurataan harjoitusten vaikuttavuutta.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Nimi Nimike Puhelin
Silvola Satu terveydenhoitaja, Matin ja Liisan koulu (1.-9.lk) 040 4883 332
Kainulainen Tiina terveydenhoitaja, Lukio, Alapitkän ja Nerkoon koulut (1.-6.lk) 040 4883 331
Happonen Pirkko terveydenhoitaja, Varpaisjärven (1.-9.lk), Martikkalan ja Paloisten (1.-6.lk) koulut, Portaanpään opisto. 040 4883 327