bannerikuva
Työterveyshuolto
Työterveyshuolto on osa perusterveydenhuoltoa.

Työantajat/yrittäjät voivat halutessaan tehdä sopimuksen työterveyshuollon palveluiden ostamisesta terveyskeskuksen työterveyshuollosta.

Työnantaja on velvollinen Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan järjestämään ja kustantamaan työterveyshuoltopalvelut palveluksessaan oleville työntekijöille. Lisäksi yrittäjä voi ostaa itselleen työterveyshuollon palvelut. Palveluiden laajuus määräytyy voimassa olevasta lainsäädännöstä. Työnantaja/yrittäjä päättää yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittavan toimintasuunnitelman sisällöstä ja laajuudesta.

Työterveyshuolto tarjoaa lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluiden lisäksi kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut sisältäen työterveyshoitajan sairaanhoidon ja työterveyslääkärin yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Toimintasuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös terveyskeskuksen työterveyshuollon muiden asiantuntijoiden palveluita.

Työterveyshuollosta perittävät maksut päätetään kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä. Kansaneläkelaitos korvaa työantajalle työterveyshuollon kustannuksista osan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Lähempiä tietoja saa työterveyshenkilöstöltä.
Osoite:
Terveyskeskus, Kansantie 10, 73100 Lapinlahti 
              Terveysasema, Mäkitie 3, 73200 Varpaisjärvi

Terveydenhoitajien sairaanhoitovastaanotto:
Työterveyshuollon sairaanhoitosopimuksen piirissä oleville asiakkaille;
* ilman ajanvarausta klo 8.00 - 9.00, muuna aikana ajanvarauksella.

Toimisto: Ajanvaraus klo 8 - 9, laskutus, sopimus yms.

Yhteistyö fysioterapian kanssa:
Fysioterapiassa työskentelee kaksi työfysioterapeuttia, jotka osan työajastaan tekevät työterveyshuoltoa.
Yhteistyössä terveyskeskuksen työterveyshuollon kanssa järjestetään tyky -projekteja, varhaiskuntoutuskursseja ja kuntotestauksia eri työpaikoille ja työaloille. Työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lähetteellä toteutetaan ergonomiakartoituksia ja -suunnittelua sekä osallistutaan työpaikkakäynneille. 
Työterveyshuollon ammattihenkilön lähetteellä on mahdollista myös toteuttaa 1 - 3 kertaa yksilöllistä fyrioterapeuttista tutkimus- ja ohjaus/neuvontakäyntiä tules -ongelmissa.

Työterveyshuolto

Nimi Nimike Puhelin
Rautiainen Eija toimisto / ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo 8-9 040 4883 456
Tissari Armi vastaava työterveyshoitaja, Lapinlahti 040 4883 455
Metsäranta Outi työterveyshoitaja, Varpaisjärvi 040 4883 481
Työterveyshuollon lääkäri ajanvaraus ma - pe klo 8-9 040 4883 456
Parviainen Tiina, Lapinlahden tk työfysioterapeutti 040 4883 596
Lappalainen Mirja, Lapinlahden tk työfysioterapeutti 040 4883 617