bannerikuva
Puheterapia
Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää:
  • tutkimukset
  • kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen 
  • yksilö- ja /tai ryhmäterapian
  • vanhempien , omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
  • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
  • kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen

Puheterapian tavoitteena on
mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään.

Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välille. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.

Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle.

Pääpaino puheterapiassa on alle kouluikäisissä lapsissa. Puheterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä lastenneuvolan ja päivähoidon/esikoulun henkilökunnan kanssa. Puheterapiaan tullaan yleisimmin lastenneuvolan lähetteellä. Lähetettä ei kuitenkaan välttämättä tarvita, vaan puheterapeuttiin voi olla yhteydessä myös suoraan.

Puheterapeutin asiakkaita ovat myös vuodeosaston aikuisneurologiset (esim. afasia tai nielemishäiriö) potilaat. Puheterapiaa jatketaan tarpeen ja resurssien mukaan myös asiakkaan kotiutumisen jälkeen.

Lapinlahdella puheterapeutti on ma, ke, to ja pe sekä Varpaisjärvellä ti. Puhelinaika ma klo 12 - 13.

Lapinlahdella vastaanotto toimii osoitteessa Kansantie 10, Lapinlahden terveyskeskus.
Varpaisjärvellä vastaanotto mielenterveysneuvolan tiloissa.

Haulla ei löytynyt tuloksia