bannerikuva
Hammashuollon maksut

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Asiakasmaksujen määräytyminen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992).

Valtioneuvosto antoi 23.10.2014 asetuksen (842/2014) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2017.

Maksuttomat käynnit

Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Odottavan perheen äidin ja isän suun ja hampaiden tutkimuskäynti on maksuton. Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilla tai henkilöillä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta. Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Ehkäisevän hammashoidon toimenpiteet ovat maksuttomia.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu, 50,80 €, yli 15 -vuotiailta.

Perusmaksu käynniltä suuhygienisti 10,20 €, hammaslääkäri 13,10 €

Tutkimukset:

1. Toimenpideluokituksen SC-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta 8,40 €

2. Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista: hammaskuvalta 8,40 €, leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaukselta 18,90 €

Sairauksien hoito:

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan kultakin toimenpiteeltä: vaatimusluokka 0-2 / maksu 8,40 €, vaatimusluokka 3-4 / maksu 18,90 €, vaatimusluokka 5-7 / maksu 37,50 €, vaatimusluokka 8-10 / maksu 54,90 €, vaatimusluokka 11- / maksu 77,00 €

Proteettiset toimenpiteet:

1) Proteesien korjaus 37,50 €,  2) Proteesien huolto pohjauksella 54,90 €,  3) Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €,  4) Kruunut ja sillat hampaalta 183,50 €,  5) Rankaproteesi 222,70 €

Hammaslääkärin todistus:

Hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 50,80 euroa.

Maksut eivät kerrytä maksukattoa.