bannerikuva
Perusterveydenhuollon laitoshoito, vuodeosasto
Vuodeosasto on 30 -paikkainen osasto, jossa hoidetaan päiväpotilaita, lyhytaikaishoitoa( äkillisesti sairastunut, jatkohoito - ja tai jatkokuntoutuspotilas ) ja pitkäaikaishoitoa ( asumispalvelujonossa ) tarvitsevia potilaita sekä saattohoitopotilaita. Potilaiden hoitoa toteutetaan potilaslähtöisesti, potilasturvallisuus ja potilaan voimavarat huomioiden yhdessä omaisten ja sidosryhmien kanssa.

Vuodeosastolla on arkipäivisin omat lääkärit ja muina aikoina osastolla voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päivystävään lääkäriin. 


Hoitotyön tavoitteena on tarjota potilaille ammattitaitoista ja terveyttä edistävää kokonaisvaltaista hoitoa moniammatillisena yhteistyönä. Käytettävissä ovat mm. fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin ja puheterapeutin palvelut. Potilaiden omatoimisuuden tukeminen ja voimavarojen hyödyntäminen ovat hoitomenetelmiämme.

Henkilökunnan toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:
 • yksilöllisyyden periaate
 • omatoimisuuden periaate
 • jatkuvuuden periaate
 • yhteistyön periaate
 • ennaltaehkäisevä periaate
 • Hoitotyötä toteutetaan moduulityönä eli vuodeosasto on jaettu kahteen moduuliin, joissa sama henkilökuntaryhmä vastaa potilaiden hoidosta

Lääkärin kierto tapahtuu arkisin klo 8.30 - 12.00. Kotiutukset pääsääntöisesti klo 13 jälkeen.

Tiedustelut:

 • Potilaan vointia voi tiedustella osaston kansliasta. Suotavaa on, että omaiset sopisivat keskenään, kuka tiedustelee vointia ja välittää tiedon muille.
 • Toivomme, että tiedustelisitte omaisenne vointia klo 13 - 14 tai klo 18 - 19 välillä.  
 • Potilaalla on mahdollisuus käyttää omaa kännykkää.


Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus potilaiden asioista. Toivomme myös teiltä vaitioloa toisten potilaiden asioista!

Vierailijat:

 • Vierailuaika klo 12 - 18.
 • Muuna aikana tapahtuvista vierailuista voi sopia henkilökunnan kanssa.
 • Pyydämme välttämään tuoksuvien kukkien tuomista osastolle.
   

Terveyskeskuksen laitoshoito

Nimi Nimike Puhelin
Vuodeosasto, hoitajat Kansantie 10, 73100 Lapinlahti 017 2720 493
Sievänen Maija-Leena osastonhoitaja 040 4883 491
Martikainen Leena osastonsihteeri 040 4883 492