bannerikuva
Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Perustoimeentulotukea haetaan 1.1.2017 alkaen KELAlta.  Voit hakea tukea verkossa www.kela.fi/asiointi, tukea voit hakea myös paperilomakkeella. Lisätietoja palvelunumerosta 020 692 207 (12.12.2016 alkaen) tai Kelan toimistoista.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen sosiaalitoimesta. Täydentävällä toimeentulotuella katettaviin menoihin kuuluvaat esimerkiksi muut kuin perusmenoihin sisältyvät asumis- ja terveydenhuoltomenot ja muut henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat harkitut menot. Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään pääsääntöisesti kertaluonteisesti edistämään henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista ja ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 

 

Täydentävä toimeentulotuen hakemus