bannerikuva

Lapinlahden ikäihmisten palveluohjaus

Ikääntyvän henkilön neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen selvittäminen tapahtuvat palveluohjauksen kautta.

Palveluohjauksen tehtäväkentässä hoidetaan tilapäiseen kotihoitoon, kotihoidon tukipalveluihin, yli 65 vuotiaiden omaishoitoon, rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen koordinointiin, ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen sekä SAS-työryhmän toimintaan liittyviä tehtäviä.

Palveluohjauksen tavoitteena on ikääntyvän henkilön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, yksilöllisten palvelutarpeiden ja riskitekijöiden tunnistaminen sekä oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden suunnittelu ja järjestäminen yhdessä ikäihmisen ja tarvittaessa hänen omaisten tai läheisten kanssa. Palveluohjaus toteutetaan tarvittaessa moniammatillisessa yhteistyössä. Yhteyttä palveluohjaukseen voi ottaa itse asiakas, omainen tai muu joka kokee huolta iäkkään ihmisen hyvinvoinnista.

soittoajat:

parhaiten tavoittaa ma – pe klo 8-9

Tapaamisajat sovitaan erikseen palveluohjaajan kanssa.

Käyntiosoite:

 Lapinlahdella Jussinpihan päiväkeskus, Juhani Ahontie 8

Varpaisjärvellä kunnan virastotalo (kotihoito samassa talossa), Kauppatie 20

 

 


Ikäihmisten palveluohjaus

Nimi Nimike Puhelin
Tiilikainen Mervi palveluohjaaja 040 4883 674
Juutinen Armi palveluohjaaja 040 4883 659
Anttikoski Päivi palveluohjaaja 040 4883 658
Lösönen Liisa vs. vanhustyön johtaja 040 4883 531