bannerikuva
Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollosta vastaa 1.1.2011 muodostettu Siilinjärven kunnan isännöimä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon myös Lapinlahden kunta kuuluu. Tietoa ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä löytyy Siilinjärven kunnan kotisivuilta, ks. alla.

Kunnallinen eläinlääkintähuolto on osa kunnan ympäristöterveydenhuoltoa. Ympäristöterveydenhuolto on kansanterveyslaissa säädettyä ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä. Kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvina velvollisuuksina kunnan on huolehdittava peruseläinlääkintäpalvelujen järjestämisestä hyötyeläinten terveyden ja sairauksien hoitamiseksi sekä sellaisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä, jotka on  katsottava tarpeellisiksi muiden kotieläinten sairauksien hoitamiseksi tai tavanomaisten terveydenhoitopalvelujen antamiseksi. Kunnan on järjestettävä myös ympärivuorokautinen eläinlääkäripäivystys sekä eläinlääkintähuoltoa varten tarpeellisiksi katsottavat toimitilat ja toimintavälineet.

Eläinlääkintähuolto on perinteisesti ollut koti- ja lemmikkieläinten terveyden ja sairauden hoitoa sekä eläinten hyvinvoinnin varmistamista. Näiden palvelujen saatavuus on kuitenkin vahvasti yhteydessä elintarvikevalvontaketjun ”pellolta pöytään” alkupäässä tarvittaviin valvontatehtäviin. Elintarvikeketjun valvonnan tarkoitus on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta. Eläinlääkärit hoitavatkin varsinaisen eläinlääkärinavun antamisen lisäksi elintarvikelaissa määrättyjä valvontatehtäviä kuten eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja jatkojalostuksen terveydellistä valvontaa tarkastuksineen sekä eläimistä ihmisiin tai ihmisistä eläimiin tarttuvien sairauksien eli zoonoosien ehkäisyä ja valvontaa.

Lapinlahden vastaanotto:
p. 017 401 448, ajanvaraus- ja neuvonta-aika ark klo 8.30-9.30
Asematie 8, 73100 Lapinlahti
Eläinlääkäri Ida Hirsjärvi, p. 044 740 1449
Eläinlääkäri Laura Malinen, p. 044 740 1448

https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveys/elainlaakinta/vastaanotot/

Eläinlääkintähuolto

Nimi Nimike Puhelin
Lapinlahden eläinlääkärin vastaanotto 017 401 448

 

Laura Malinen Kunnaneläinlääkäri 044 740 1448
Ida Hirsijärvi Kunnaneläinlääkäri 044 740 1449
Kaisa Hartikainen Vastaava eläinlääkäri 044 740 1423
Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Savisaari löytöeläinsuoja avoinna päivittäin 8-18 0400 564 662

Ympäristöterveydenhuolto

Nimi Nimike Puhelin
Kuluttajaneuvonta valtakunnallinen palvelunumero 029 5536 901
Savolainen Emilia ympäristöterveysjohtaja 044 7401 435