bannerikuva
Tarjouspyynnöt

Lapinlahden kunta ja Lapinlahden Vesi Oy pyytää urakkatarjouksia Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjauksesta.

Työkohde sijaitsee Lapinlahden kunnan keskustaajaman länsipuolella Valion tehdasalueen välittömässä läheisyydessä. Työkohteen kadut, kuivatus ja vesihuolto peruskorjataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Juustolantielle rakennetaan lisäksi korotettu kevyen liikenteen väylä. Kohteen katuvalaistus uusitaan erillisen valaistussuunnitelman mukaisesti.

Tarjouksessa annetaan hinta kokonaisurakan suorittamisesta. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaan. Tarjous laaditaan tarjouspyyntöaineiston urakkatarjouslomakkeelle n:o 1.2. Tarjoukseen on liitettävä tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa mainitut selvitykset ja todistukset sekä kaikilta osiltaan täytetyt yksikköhintaluettelot 2 kpl.

Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen ilmoituspalvelussa Hilmassa.

Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa.

 

25. helmikuuta 2019 klo 15.00 mennessä osoitteella:

 

 Lapinlahden kunta

Tekniset palvelut

Asematie 4, 73100 Lapinlahti

 

 

 

Lisäkysymykset
Kaivokortit