bannerikuva
Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä  Lapinlahden kunnassa toimii seitsenhenkinen tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri Päivi Silsten puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 110 (Valio Oy)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt muutoksen kirkonseudun asemakaavan kortteliin 110 Valio Oy aloitteesta. Korttelissa 110 sijaitsee Valio Oy Lapinlahden tehtaan toiminnot.

 

Torin alueen asemakaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Lapinlahden kirkonseudun asemakaavan muutoksen torin alueen osalta. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen kaavamuutosalueella olemassa olevan liikennerakennuksen tilalle ja osoittaa toria palveleva pysäköintipaikka.

Asemakaavan muutoksen ehdotus on ollut nähtävillä 25.6 – 25.7.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Asemakaavan muuttaminen Lapinlahden taajamassa kortteleissa 266 ja 187, sekä urheilu- ja virkistysalueella (VU ja VL)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Lapinlahden kirkonkylällä asemakaavana muutoksen, Haminamäen eteläosan alueella kortteleissa 266 ja 186 sekä urheilu- ja virkistysalueella (VU ja VL). Asemakaavan muutoksella parannetaan Matin ja Liisan koulun uudisrakennus ja peruskorjaus-hankkeen toteutusmahdollisuuksia, ympäristöä, liikennejärjestelyjä, sekä ajantasaistetaan kaavoitustilannetta Haminamäellä.

Koulun ja urheilualueen asemakaavan muutoksen ehdotus on valmistunut.

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Koulun ja urheilualueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavanmuutos on tullut tarpeelliseksi Matin ja Liisan koulun uudisrakennus ja peruskorjaus-hankkeen yhteydessä. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kirkonkylällä Haminamäen ja Asematien välissä ja sen pinta-ala on noin 24,7 ha.

Asemakaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 15.10 – 14.11.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavan muutoksen ehdotuksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Tiedustelut:

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 11.10.2018

Lapinlahden tekninen lautakunta

Koulun ja urheilualueen asemakaavan muutos ehdotus kaavakartta.pdf

Selostus Koulun ja urheilualueen asemakaavan muutos ehdotus.pdf

Koulun ja urheilualueen asemakaavan muutos vastine luonnos.pdf


 Korpisen rantaosayleiskaavan muutos

Tavoitteena on laatia Korpisen rantaosaleiskaavan muutos Itälammen ranta-alueelle. Suunnittelualue sijoittuu Korpisenkylän Itälammen rannalle.

Rantaosayleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä 25.6 – 25.7.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Kaavoituskatsaus