bannerikuva
Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä  Lapinlahden kunnassa toimii seitsenhenkinen tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri Päivi Silsten puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 110 (Valio Oy)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt muutoksen kirkonseudun asemakaavan kortteliin 110 Valio Oy aloitteesta. Korttelissa 110 sijaitsee Valio Oy Lapinlahden tehtaan toiminnot.

Asemakaavan muuttaminen Lapinlahden taajamassa kortteleissa 266 ja 187, sekä urheilu- ja virkistysalueella (VU ja VL)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Lapinlahden kirkonkylällä asemakaavana muutoksen, Haminamäen eteläosan alueella kortteleissa 266 ja 186 sekä urheilu- ja virkistysalueella (VU ja VL). Asemakaavan muutoksella parannetaan Matin ja Liisan koulun uudisrakennus ja peruskorjaus-hankkeen toteutusmahdollisuuksia, ympäristöä, liikennejärjestelyjä, sekä ajantasaistetaan kaavoitustilannetta Haminamäellä.


Asemakaavan muutoksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.10 – 14.11.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.


Asemakaavan muuttaminen Lapinlahden taajaman Mykkäläntie 3:ssa

Lapinlahden kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen Väisälä nimiseen tilaa osoitteessa Mykkäläntie 3, kiinteistötunnuksella 402-412-30-14.



Kaavoituskatsaus