bannerikuva
Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä  Lapinlahden kunnassa toimii seitsenhenkinen tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri Päivi Silsten puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 110 (Valio Oy)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt muutoksen kirkonseudun asemakaavan kortteliin 110 Valio Oy aloitteesta. Korttelissa 110 sijaitsee Valio Oy Lapinlahden tehtaan toiminnot.


Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on ollut julkisesti nähtävillä 21.1 - 20. 2. 2019 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Asemakaavan muuttaminen Lapinlahden taajamassa kortteleissa 266 ja 187, sekä urheilu- ja virkistysalueella (VU ja VL)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Lapinlahden kirkonkylällä asemakaavana muutoksen, Haminamäen eteläosan alueella kortteleissa 266 ja 186 sekä urheilu- ja virkistysalueella (VU ja VL). Asemakaavan muutoksella parannetaan Matin ja Liisan koulun uudisrakennus ja peruskorjaus-hankkeen toteutusmahdollisuuksia, ympäristöä, liikennejärjestelyjä, sekä ajantasaistetaan kaavoitustilannetta Haminamäellä.


Asemakaavan muutoksen ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.10 – 14.11.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.


Asemakaavan muuttaminen Lapinlahden taajaman Mykkäläntie 3:ssa

Lapinlahden kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen Väisälä nimiseen tilaa osoitteessa Mykkäläntie 3, kiinteistötunnuksella 402-412-30-14.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on ollut julkisesti nähtävillä 21.1 – 20.2.2019 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Onkivesi ja Nerkoojärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoojärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Kiukoonlahden rannalla Onkivedellä.

KUULUTUS

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut.

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Kiukoonlahden rannalla Onkivedellä.

Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63§:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma josta ilmenee muun muassa, miten kaavoitustyö etenee, keitä kaikkia tahoja suunnittelutyön aikana informoidaan, mitä selvityksiä työn aikana tullaan tekemään ja miten kaavoitustyöhön voi osallistua.

Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on julkisesti nähtävillä 4.3 – 3.4.2019 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Tiedustelut:

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 28.2.2019

Lapinlahden tekninen lautakunta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos kaavakartta.pdf

Onkivesi Nerkoonjärven kaavan muutos selostus.pdf


Kaavoituskatsaus