bannerikuva
Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä  Lapinlahden kunnassa toimii seitsenhenkinen tekninen lautakunta, jonka puheenjohtaja toimikaudella 2013-2016 on Esko Voutilainen. Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri Päivi Silsten puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Osayleiskaavan Info 12.5.2016.pdf

Lapinlahden osayleiskaava infotilaisuus 11.4.2017.pdf

Osayleiskaavaehdotus sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 19.2 – 21.3.2018 välisenä aikana Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti sekä kunnan kotisivuilla www.lapinlahti.fi.

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 110 (Valio Oy)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt muutoksen kirkonseudun asemakaavan kortteliin 110 Valio Oy aloitteesta. Korttelissa 110 sijaitsee Valio Oy Lapinlahden tehtaan toiminnot.

 

Torin alueen asemakaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Lapinlahden kirkonseudun asemakaavan muutoksen torin alueen osalta. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen kaavamuutosalueella olemassa olevan liikennerakennuksen tilalle ja osoittaa toria palveleva pysäköintipaikka.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on ollut julkisesti nähtävillä 16.4 – 16.5.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.
 

Korpisen rantaosayleiskaavan muutos

Tavoitteena on laatia Korpisen rantaosaleiskaavan muutos Itälammen ranta-alueelle. Suunnittelualue sijoittuu Korpisenkylän Itälammen rannalle.

Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on ollut julkisesti nähtävillä 16.4 – 16.5.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Kaavoituskatsaus