bannerikuva
Etusivu / Organisaatio / Osastot / Tekninen osasto / Tekniset palvelut / Tekninen toimi / Kaavoitus
Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä  Lapinlahden kunnassa toimii seitsenhenkinen tekninen lautakunta, jonka puheenjohtaja toimikaudella 2013-2016 on Esko Voutilainen. Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja Eero Mykkänen puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri Päivi Silsten puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen

Yleiskaavan tavoitteena on edistää, ohjata ja tukea alueen rakentamista, elinkeinojen kehittämistä, ympäristön- ja maisemanhoitoa sekä taajamakuvaa ja ympäristön parantamista. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota käytetään pohjana alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Osayleiskaavan Info 12.5.2016.pdf

Lapinlahden osayleiskaava infotilaisuus 11.4.2017.pdf

Osayleiskaavaehdotus sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 19.2 – 21.3.2018 välisenä aikana Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti sekä kunnan kotisivuilla www.lapinlahti.fi.

Kirkonseudun asemakaavan muutos / kortteli 110 (Valio Oy)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt muutoksen kirkonseudun asemakaavan kortteliin 110 Valio Oy aloitteesta. Korttelissa 110 sijaitsee Valio Oy Lapinlahden tehtaan toiminnot.

 

Torin alueen asemakaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Lapinlahden kirkonseudun asemakaavan muutoksen torin alueen osalta. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen kaavamuutosalueella olemassa olevan liikennerakennuksen tilalle ja osoittaa toria palveleva pysäköintipaikka.

Asemakaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 25.6 – 25.7.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavan muutoksen ehdotuksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Tiedustelut:

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705

Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 21.6.2018

Lapinlahden tekninen lautakunta

Torin asemakaavan muutos.pdf

Torin alueen asemakaavan muutos selostus ehdotus.pdf

Vastine Torin asemakaavan muutos luonnos.pdf

 

Asemakaavan muuttaminen Lapinlahden taajamassa kortteleissa 266 ja 187, sekä urheilu- ja virkistysalueella (VU ja VL)

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Lapinlahden kirkonkylällä asemakaavana muutoksen, Haminamäen eteläosan alueella kortteleissa 266 ja 186 sekä urheilu- ja virkistysalueella (VU ja VL). Asemakaavan muutoksella parannetaan Matin ja Liisan koulun uudisrakennus ja peruskorjaus-hankkeen toteutusmahdollisuuksia, ympäristöä, liikennejärjestelyjä, sekä ajantasaistetaan kaavoitustilannetta Haminamäellä.


 Korpisen rantaosayleiskaavan muutos

Tavoitteena on laatia Korpisen rantaosaleiskaavan muutos Itälammen ranta-alueelle. Suunnittelualue sijoittuu Korpisenkylän Itälammen rannalle.

Rantaosayleiskaavan ehdotus on julkisesti nähtävillä 25.6 – 25.7.2018 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Tiedustelut:

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 21.6.2018

Lapinlahden tekninen lautakunta

Kaavakartta Korpinen.pdf

Korpisen rantaosayleiskaavan muutos selostus.pdf

Kaavoituskatsaus