• 7.6.2024 14.10
  Tuntiopettaja (päätoiminen)

  Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2024 alkaen. Opetettavat aineet käsityö (pehmeät materiaalit) ja matematiikka.

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana

  Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2024 alkaen

  Opetettavat aineet käsityö (pehmeät materiaalit) ja matematiikka.

  Opettaja työskentelee Matin ja Liisan koulussa, jossa on noin 600 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Opetusta on sekä alakoulun että yläkoulun oppilaille. Käsityön opetukseen valmistuu kesän aikana uudet tilat. Matin ja Liisan koulu on aktiivinen koulu, jossa toiminta-ajatuksena on luoda oppimisympäristö, jossa oppilaat ja opettajat voivat hyvin.
  Viran erityisistä kelpoisuusehdoista määrätään asetuksessa opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Tehtävään valittavalta edellytetään yhteistyöhakuista ja kehitysmyönteistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää oppiaineiden hallintaa. Arvostamme työkokemusta opettamisesta, kykyä motivoida opiskelijoita oppimaan, monenlaisten oppijoiden huomioimista, halua osallistua osaltaan opiskelijahuoltotyöhön ja koulun muuhun toimintaan. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.
  Palkkaus OVTES:n mukainen.

  Tarjoamme nykyaikaiset opetustilat uudistetussa koulurakennuksessa sekä innostuneen ja energisen työyhteisön tuen Käytössäsi on myös jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim. ePassi ja kattava työterveyshuolto.

  Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ml. huumetestin tulos sekä tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

  Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

  Hakuaika päättyy 24.6.2024 klo 16.00. Haastattelut on 8.7.2024.

  Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti Kuntarekryn kautta.

 • 7.6.2024 13.30
  Erityisluokanopettaja

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana erityisluokanopettajan virka 1.8.2024 alkaen.

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana

  Erityisluokanopettajan virka 1.8.2024 alkaen

  Haetaan erityisluokanopettajaa Matin ja Liisan yhtenäiskouluun, jossa on noin 600 oppilasta. Tehtävän alkaessa opetusryhmässä on oppilaita vuosiluokilta 5-9 ja osa heistä opiskelee toiminta-alueittain. Toivomme hakijalta erityisluokanopettajan pätevyyden lisäksi kokemusta luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Arvostamme joustavaa ja yhteistyökykyistä työotetta. Tukiviittominen/vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien osaaminen, tietämys autismikirjon oppilaiden sekä vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksesta katsotaan eduksi.

  Tarjoamme nykyaikaiset opetustilat uudessa koulurakennuksessa sekä innostuneen ja energisen työyhteisön tuen. Käytössäsi on myös jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim. ePassi ja kattava työterveyshuolto.


  Tehtävän erityisistä kelpoisuusehdoista määrätään asetuksessa opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

  Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

  Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ml. huumetestin tulos sekä tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

  Haku päättyy 24.6.2023 klo 16:00. Haastattelut 8.7.2024.

  Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.

 • 5.6.2024 9.40
  Varhaiskasvatuksen sosionomi

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana varhaiskasvatuksen sosionomin toimi 1.8.2024 alkaen. Toimen sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa Jussinpihan päiväkoti.

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana

  Varhaiskasvatuksen sosionomin toimi 1.8.2024 alkaen

  Toimen sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa Jussinpihan päiväkoti. Toimi täytetään toistaiseksi 1.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Edellytämme tehtävässä varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista kelpoisuutta.

  Hakijoilta toivomme työkokemusta sekä joustavaa ja kehittävää työotetta.

  Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

  Tehtäväkohtainen palkka on 2816,87€/kk.

  Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ml. huumeseulan tulos sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

  Hakuaikaa jatkettu 31.7.2024 klo 12.00 saakka.

  Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti Kuntarekryn kautta.

 • 5.6.2024 9.20
  Varhaiskasvatuksen opettaja

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan toimi 1.9.2024 alkaen. Toimen sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa Rovastilan päiväkoti.

  Lapinlahden kunnan sivistysosastolla on haettavana

  Varhaiskasvatuksen opettajan toimi 1.9.2024 alkaen

  Toimen sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa Rovastilan päiväkoti. Toimi täytetään toistaiseksi 1.9.2024 alkaen. Edellytämme tehtävässä varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista kelpoisuutta ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 7 §:n mukaista kelpoisuutta (esiopetus).

  Hakijoilta toivomme työkokemusta sekä joustavaa ja kehittävää työotetta.

  Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

  Tehtäväkohtainen palkka on 2915,35 €/kk.

  Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ml. huumeseulan tulos sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

  Hakuaikaa jatkettu 31.7.2024 klo 12.00 saakka.

  Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti Kuntarekryn kautta.