Siirry sisältöön Etusivu
Ajankohtaista
17.11.2023

Haluaisitko vastata Kuopion ja Tervon alueille suunnitteilla olevan Junnunmäen tuulivoimahankkeen asukaskyselyyn?

Nyt siihen on mahdollisuus! Kyselyllä kartoitetaan hankkeen vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä. 
Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 8.12.2023 ja siihen vastanneet voivat halutessaan osallistua 50 € elintarvikelahjakorttien arvontaan.

Kyselylomake lähetetään osoitepoiminnan perusteella kaikille asuintalouksille ja loma-asuntojen omistajille viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sekä satunnaisotannalla noin kolmasosalle 5–10 km etäisyydellä olevista asuintalouksista ja loma-asuntojen omistajista. Huom! Verkkokysely on kuitenkin avoin ihan kaikille. Tuloksia hyödynnämme hankkeen jatkosuunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.