Siirry sisältöön Etusivu
Ajankohtaista
14.9.2023

Kylien latuavustukset 2023-2024, hakuaika käynnissä!

Kylien latuavustukset 2023-2024

Liikuntatoimi avustaa Lapinlahden kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa (retki- ja kyläladut). Latuavustusta voi hakea paikallinen rekisteröity yhdistys (esim. kyläyhdistys, urheiluseura) talkoovoimin ylläpidettyjen latujen osalta.

Retki- ja kyläladut täydentävät Lapinlahden kunnan ylläpitämää latuverkostoa.

 Avustuksen suuruus riippuu mm. hakijoiden määrästä, latureitin pituudesta, ajomääristä, kylien järjestämistä hiihtotapahtumista kuntalaisille.

 Avustuksen saaja vastaa reittien kunnossapidosta ja turvallisuudesta.

 Avustusta haetaan tulevalle talvikaudelle määräaikaan mennessä. Päätöksen perusteella tapahtuva korvaus maksetaan hiihtokauden päättymisen jälkeen viimeistään huhtikuun loppuun mennessä toimitetun ajopäiväkirjan mukaan.

 Latuavustushakemuksen ja ajopäiväkirjan saat liikuntatoimesta.

 Avustushakemukset tulee toimittaa 29.9.2023 klo 15 mennessä sähköisesti:

https://www.lapinlahti.fi/fi/Asiointi/Sahkoinen-asiointi/Sahkoiset-lomakkeet

Kunta käsittelee hakemuksessa esitetyt ylläpidettävät kylien latureitit ja tekee avustuspäätöksen lokakuun loppuun mennessä.

 Lisätiedot: hanna.pohjola@lapinlahti.fi puh. 0400-571 223