Siirry sisältöön Etusivu
Ajankohtaista
22.2.2022

Nuorten kesätyötuki 2022

Nuorten kesätyötuki 2022

Hakuaika 1.-31.3.2022. 

Haku sähköisen haun kautta

Nuorten kesätyötukihakemus

Lapinlahden kunta tukee nuoria työllistäviä kotitalouksia, yrityksiä ja yhteisöjä myöntämällä
kesätyötukea nuoren palkkaukseen. Kesätyötukea myönnetään vuosittain varattujen
määrärahojen puitteissa ja määräraha varataan saapuneiden hakemusten järjestyksessä.
Kesätyötuki on 25 €/päivä. Sitä maksetaan vähintään 250 €/ nuori ja enintään 500 €/ nuori.

Työnantaja voi saada tukea useamman nuoren työllistämiseen, mutta nuori voi saada tukea vain
yhden työnantajan palveluksessa työskentelyyn.
Kesätyötuen ehdot vuonna 2022:
• Työllistettävä nuori on lapinlahtelainen ja työllistämisvuonna vähinään 16 vuotta ja
enintään 20 vuotta täyttävä
• Solmittava työsuhde on mahdollisuuksien mukaan nuoren ensimmäinen kesätyö
• Työsuhteessa noudatetaan alan normaaleja työehtosopimusehtoja ja huomioidaan
nuorta työntekijää koskevat ohjeistukset ja lainsäädäntö.
• Työnantajan on otettava työllistettävälle nuorelle tapaturmavakuutus ennen
työsuhteen alkamista ja huolehdittava työnantajan sivukulujen suorituksista
• Työsuhde toteutuu aikavälillä 1.5.-30.8.2022
• Työsuhde kestää vähintään 10 päivää. Kesätyötukea myönnetään enintään 20 päivän
ajan
• Työajan on oltava vähintään 6 tuntia / päivä
• Kesätyötukea voidaan myöntää myös urakkapalkalla työllistävälle työnantajalle, jos
ehdot täyttyvät muuten
• Kesätyöllistämisavustusta haetaan ennen työsuhteen alkamista
• Avustus maksetaan erillisen maksatushakemuksen perusteella, kun työsuhde on
• toteutunut ja kaikki kulut on maksettu
• Maksatushakemus on toimitettava kuntaan mahdollisimman pian työsuhteen
päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.9.2022 mennessä. Tämän jälkeen
saapuneita maksatushakemuksia ei käsitellä.
• Maksatushakemukseen on liitettävä tositteet maksetusta palkasta sekä työnantajan
sivukuluista
Lisätietoja
työllisyyskoordinaattori Mari Koistinen
p. 040 488 3310
mari.koistinen@lapinlahti.fi

Tiedostot