Siirry sisältöön Etusivu
12.5.2020

Sivistysosaston palvelut alkaen 14.5.2020

14.5.2020 alkaen Suomessa aletaan asteittain purkamaan koronaviruksesta johtuneita rajoitteita.

Sivistysosaston palvelujen järjestäminen 14.5.2020 alkaen Suomessa aletaan asteittain purkamaan koronaviruksesta johtuneita rajoitteita. 

Kun palveluja avataan asteittain, tulisi erityisesti huomioida seuraavat seikat:
- Mihinkään sivistystoimen lähipalveluihin ei osallistuta oireisena.
- Käsihygieniasta pidetään erityistä huolta pesemällä kädet huolellisesti kaikkiin lähipalveluihin tultaessa ja sieltä pois lähtiessä.

Yksiköt antavat palvelujen käyttäjille tarkempia ohjeita omia tiedotuskanavia käyttäen.

Perusopetus
Perusopetuksesta jatketaan lähiopetuksena 14.5.2020 alkaen.
Perusopetuksessa pyritään vähentämään lähikontakteja. Opetusryhmien lähikontakteja vähennetään hajauttamalla ryhmiä eri tiloihin. Alakoululla pyritään siihen, että oppilasryhmät pysyvät samoina.  Oppitunteja ja välitunteja porrastetaan. Alakoulun ruokailut järjestetään luokissa ja yläkoulujen ruokailut hajautetusti ja porrastetusti ruokalassa sekä koulujen liikuntasaleissa. Koulukyydeissä oppilaat istuvat mahdollisimman väljästi. Käsihygieniasta pidetään erityistä huolta.

Lukio
Lukio jatkaa etäopetuksessa kevätlukukauden loppuun saakka. Ylioppilasjuhlat pyritään pitämään lauantaina 29.8.2020.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville myös poikkeusolojen aikana.  Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5. Esiopetuksessa oppilaan tulee osallistua esiopetukseen, mutta vallitsevassa epidemiatilanteessa kotiin jäämistä kannattaa harkita erityisesti niissä tapauksissa, joissa lapsia tai perheenjäseniä kuuluu ns. riskiryhmiin. Esiopetuksen kuljetuksissa oppilaat istuvat mahdollisimman väljästi.
Mikäli lapsi ei tarvitse varhaiskasvatuksen palveluja ajalla 1.6. - 14.8.2020, huomioidaan se varhaiskasvatusmaksuissa.

Kansalaisopisto
Kaskikuusen kansalaisopisto normalisoi opetustoimintaansa 1.6.2020 alkaen toteuttamalla osan kesäkuun kursseistaan terveydelliset reunaehdot huomioiden. Jokaisen kurssin osalta asiaa pohditaan erikseen kurssin opettajan kanssa. Toteutettavia kursseja ovat ainakin ulkoilmassa tapahtuvat Puistojooga ja Väisälänmäen kuvataidekurssi. Sen sijaan esim. Seniorin puistojumppaviikko ja lasten Sirkusleiri jätetään toteuttamatta. Ensi lukuvuoden suunnittelua jatketaan siltä pohjalta, että syyslukukausi voitaisiin aloittaa lähiopetuksella. Tarvetta etäopetukseen järjestämiseen pidetään koko ajan mielessä.

Nuorisotoimi
Nuorisotilat Klubi ja Lapari ovat auki nuorille kesäkuussa ma - pe klo 14-20.
Paintball päiväpeli ja 12 tunnin lanit järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 
9 luokan päättävien apu/tuki/neuvontapäivät jatko-opiskeluja varten mm. KELA:n tukiasiat, opiskelu asuntojen hakeminen uudelta paikkakunnalta jne. järjestetään nuorisotiloilla. 
Heinäkuussa tilat suljettu ja avataan elokuun 3. päivä, jos ei uusia rajoituksia ole korona tilanteen vuoksi asetettu.
Lisää ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti nuorisotoimen / nuoriso-ohjaajien eri somekanavilla

Kulttuuritoimi
Kesän tapahtumien järjestämisestä ei ole vielä varmuutta. Kulttuuritoimesta tiedotetaan, mikäli kesän tapahtumia pystyttäisiin järjestämään.
Suomen Asutusmuseo (15.6.-15.8.) ja Varpaisjärven kotiseutumuseo (23.6.-31.7.) pyritään pitämään auki valtioneuvoston ohjeistusten sallimissa puitteissa. Myös Taidemuseo Eemil avaa näyttelyn kesäkuussa, aukioloajat osoitteesta  https://www.eemil.fi/. 
Luontopolkuihin ja -kohteisiin kannattaa nyt tutustua ja tehdä retkiä. 

Kirjasto
Hallituksen linjauksen mukaisesti kirjastojen toimintaa voidaan avata vaiheittain ja hallitusti 4.5.2020 alkaen. Uloslainaus on mahdollista heti, mutta kirjastotiloja ei vielä avata asiakaskäyttöön. Kirjastoauto ja omatoimikirjasto eivät ole toiminnassa. Lapinlahden pääkirjaston ja Varpaisjärven lähikirjaston palautuslaatikot avataan 8.5.2020 ja varausten itsepalvelunouto kirjastojen toimipisteissä 11.5.2020 alkaen.
Tiloja ja muita palveluja avataan kesän aikana vähitellen koronarajoitusten puitteissa 1.6.2020 alkaen.