Siirry sisältöön Etusivu
Ajankohtaista
9.8.2022

Tiedote pitkäaikaissairauksien vuosikontrollien järjestämisestä Lapinlahden kunnan terveydenhuollossa

Lapinlahden kunnan terveydenhuoltopalveluissa on tehty kehitystyötä pitkäaikaissairauksien seurantaan liittyen. Vuosikontrollien järjestämisessä pyritään parantamaan palveluntarpeen arviota niin että tiiviimpi lääkärivetoinen seuranta järjestetään sitä eniten tarvitseville. Hyvässä hoitotasapainossa olevien pitkäaikaissairautta sairastavien potilaiden hoidon seurantaa kevennetään ja keskitetään aiempaa enemmän sairaanhoitajille. Muutoksilla pyritään myös nopeuttamaan hoitoon pääsyä lääkärille kiireettömissä vaivoissa.
Laajamittaisesta kutsujärjestelmän käytöstä terveyskeskuksessa luovutaan syyskuusta 2022 alkaen. Kutsujärjestelmä säilytetään yhä käytössä diabetesta sairastavilla, muistipoliklinikalla, terveyskeskuksessa kontrolloitavilla reumapotilailla ja uniapneapotilailla ensimmäistä vuosikontrollia koskien. Näihin potilasryhmiin kuuluvat henkilöt saavat kutsun vuosikontrolliin terveyskeskuksesta käsin. 
Muiden pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden tulee varata itse aika vuosikontrolliin aiemmin ohjeistetun kontrollivälin mukaisesti. Terveyskeskuksen potilastoimistoon ja odotustilan pöydälle jätetään esitietolomakkeita, jonka toivomme täytettävän ennen vuosikontrollia. Lomake sisältää mm. tiedot käytössä olevasta lääkityksestä ja kotona tehtävästä verenpaineseurannan tuloksista.
Vuosikontrollin yhteydessä potilaalle annetaan kotiohjeet seuraavan kontrollin ajankohdasta ja hoitotavoitteista.
Jukka Tiihonen
johtava lääkäri
 

Tiedostot