Siirry sisältöön Etusivu
3.1.2022

Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle on lisäksi annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta.
Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat pitää sulkea:
joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja
tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.
Rajoitus ei kohdistu muihin tartuntatautilain 58 g § mukaisiin tiloihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tilojen sulkupäätös on tässä vaiheessa voimassa kaksi viikkoa ajalla 31.12.2021 klo 16.00–13.1.2022.
”Päätökset on tehty Itä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien tuoreen tilannekuvan perusteella. Koronatilanne on heikentynyt erittäin nopeasti koko Itä-Suomen alueella ja tämän vuoksi olemme katsoneet välttämättömäksi ottaa käyttöön lisärajoituksia, joilla pyritään turvaamaan terveydenhuollon kantokyky. Rajoitustoimet kohdistetaan kuitenkin ensisijaisesti aikuisiin, minkä vuoksi alle 18-vuotiaiden ohjattu harrastustoiminta on rajattu tilojen sulkupäätöksen ulkopuolelle.”, kertoo aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.