Siirry sisältöön Etusivu
24.8.2020

Yksinyrittäjien tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjän tuen hakeminen Lapinlahden kunnassa
Valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020 asetuksen, jolla säädetään yksinyrittäjän tuesta koronavirustilanteessa. 
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.
Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Yksinyrittäjien tuen haku Lapinlahden kunnassa avautuu torstaina 16.4.
Hae tukea sähköisellä lomakkeella tästä 
Hakemuksen voi tehdä myös paperisena. Paperisia lomakkeita on saatavissa 16.4. alkaen Teknologiatalon infopisteeltä osoitteessa Tietokatu 1, 73100 Lapinlahti. Hakemukseen liitetään seuraavat dokumentit:

Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

 
Paperisten hakemusten palautus:
Taina Turunen
Viitostien Ykköstilat Oy
Tietokatu 1, 73100 Lapinlahti

Lisätiedot: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Taina Turunen, puh. 050 343 6557 Janne Airaksinen, puh. 040 4883 011
taina.turunen@lapinlahti.fi janne.airaksinen@lapinlahti.fi