Etusivu
Ajankohtaista
5.11.2019

Yksityisteiden avustuskäytännöt muuttuvat 1.1.2020 alkaen

Uudistuksen tavoitteena on:
- kannustaa hyvään tienpitoon
- kohdentaa avustukset liikenteellisten tarpeiden ja toteutuneen hoitotason mukaisesti
- helpottaa peruskorjaushankkeiden suunnittelua ja toteuttamista
- yksinkertaistaa tieavustuksien hakuprosessia

Uudet avustusäännöt tarkennuksineen laaditaan ja hyväksytään kevään 2020 aikana. Samalla selvitetään mahdollisuutta siirtyä avustusjärjestelmään, jossa tiekunnat voivat jättää hakemuksensa sähköisesti.

Kunnossapitoavustukset:
1.1.2020 alkaen yksityisteiden kunnossapitoavustuksia maksetaan todellisten toteutuneiden kunnossapitokustannusten perusteella. Aiemmin käytössä ollut tiepituuteen perustuva avustus poistuu käytöstä. Jatkossa vuosittainen kunnossapitoavustus maksetaan tiekunnille jälkikäteen.
Vuoden 2020 kunnossapitoavustus on haettavissa alkuvuodesta 2021. Hakemuksen yhteydessä ilmoitetaan hoitokaudella 2020 kertyneiden kunnossapitokustannusten kokonaismäärä. Kunnossapitoavustuksia ei siten haeta tulevana keväänä (TEKLA § 62/2019).

Peruskorjausavustukset:
1.1.2020 alkaen tiekunnat voivat hakea peruskorjausavustusta tammikuusta joulukuuhun. Hakuaika on siten jatkuva. Jatkossa myös avustuspäätöksiä voidaan tehdä esimerkiksi jo kevättalvella, jolloin tiekunnilla on mahdollisuus aloittaa työt heti rakentamiskauden alussa.

Lisätietoja:
Kimmo Karoluoto                                       Rami Linna
Rakennusmestari                                         Tekninen johtaja
kimmo.karoluoto@lapinlahti.fi             rami.linna@lapinlahti.fi
+358 40 4883 711                                       +358 40 4883 701