Julkaisut

Lapinlahden kunta uudistaa viestintäänsä - uudet kotisivut julkaistu 16.1.

Julkaistu 16.1.2024 Muokattu 16.1.2024

Lapinlahden kunta panostaa viestintään jatkossa entistä enemmän. Näkyvin uudistus on kunnan uudistuneet www-sivut. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Maija Parviaisella on koordinaatiovastuu viestinnästä. Viestintää hoidetaan yhdessä perustetun viestintätiimin kanssa. Kotisivu-uudistuksen lisäksi viestintään panostetaan myös muissa kanavissa jatkossa entistä enemmän.

 

Kunnan verkkosivut ovat uuden ilmeen myötä muuttuneet selkeämmiksi ja raikkaammiksi. Verkkosivujen uudistuksessa pyritään myös helpottamaan tiedon löytämistä kunnan verkkosivuilta.

 

Kotisivu-uudistuksen lisäksi viestintään panostetaan myös muissa kanavissa jatkossa enemmän. Viestintätiimin vastuulla on viestiä kunnan palveluista entistä monipuolisemmin, monikanavaisemmin ja säännöllisemmin. Viestintätiimiin kuuluu jatkossa jäseniä kunnan jokaiselta osastolta. Kunnan käyttämiä viestintäkanavia ovat muun muassa kunnan verkkosivut, sosiaalisen median kanavat Facebook ja Instagram (lapinlahdenkunta), ja mediatiedotteiden kautta paikallis- ja maakuntalehti sekä paikallista ohjelmaa tekevät radio- ja tv-kanavat.

 

“Viestintää on tarkoitus hoitaa yhdessä perustetun viestintätiimin kanssa. Vaikka uudistammekin toimintatapaamme, säilytämme kuitenkin ihmisille tutut ja toimivat kanavat”, kertoo kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Maija Parviainen.

 

Kunnan visuaalista ilmettä pyritään myös kirkastamaan, jotta se olisi tulevaisuudessa selkeästi tunnistettavissa ja yhdistettävissä Lapinlahden kuntaviestintään.

 

“Uudistusten tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa Lapinlahden kunnasta elinvoimaisena kuntana ja palvella kuntalaisia tavalla, joka tavoittaa jatkossa yhä paremmin ja tarjoaa kuntalaisille aiempaa enemmän ja helpommin tietoa. Viestinnän tehostamisella pyritään edistämään asukkaiden, työntekijöiden ja asiakkaiden tiedonsaantia, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia,” kuvailee kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen muutoksen tavoitteita.

 

LISÄTIEDOT:

Maija Parviainen

kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori

040 488 3012

maija.parviainen@lapinlahti.fi

 

Henri Ruotsalainen

kunnanjohtaja

040 488 3011

henri.ruotsalainen@lapinlahti.fi

Jaa sivu: