Kunta ja päätöksenteko

Kunta ja päätöksenteko

Lapinlahden kunnanhallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuustossa on 31 valtuutettua. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen kunnan palvelutoiminta on järjestetty. Vaikuttajatoimielimiä ovat ikäihmisten neuvosto, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheneuvosto.