Kunnan hankinnat

Tällä sivulla ilmoitetaan kunnan hankintatarpeista. Tarjouspyynnöt näkyvät alla valikossa. Mikäli valikkoa ei ole näkyvissä, ei ole ajankohtaisia hankintatarpeita.

Tarjouspyyntö

Lapinlahden Kaskihovi Oy pyytää tarjousta viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hankinnat ja työt puitesopimus vuosille 2024–2025, optio mahdollisuus yhdelle lisävuodelle.

 

Hankinnan kuvaus

Työt kohdistuvat Lapinlahden Kaskihovi Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen viheralueisiin, jotka sijaitsevat Lapinlahden, Alapitkän, sekä Varpaisjärven alueella. Työ suoritetaan arkipäivisin aikavälillä 8.00–18.00.

Lapinlahden Kaskihovi Oy pyytää kierroshintaa nurmialueiden ruohonleikkuusta alueittain tarjouslomakkeelle. Viheralueet ovat jaettu seuraavasti; Alapitkä, Lapinlahti alue 1 ja alue 2 sekä Varpaisjärvi. Luettelo osoitteittain kohteista alempana. Nurmipinta-alaa on yhteensä noin 45 922 m², Alapitkä 964 m², Varpaisjärvi 12 748 m² ja Lapinlahti 32 210 m². Pinta-alat arvioitu karttapalvelusta mittaamalla. Pinta-aloja ei ole tarkistemitattu. Tarvittavat koneet ja laitteet tarjouksen tekijältä. Pensaiden ja pensasaitojen leikkaukset tehdään tuntityönä. Tutustuminen kohteisiin itsenäisesti.

Puitesopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Tarvittaessa tilaaja voi hankkia ongelmallisissa tilanteissa em. mainittuja töitä muiltakin kuin valitulta puitesopimustoimittajalta. Mahdolliselle optiovuodelle indeksitarkistus, sopimuspäivämäärän mukaisesti.

Tarjoaja (urakoitsija) toimii lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana vihertöissä ja vastaa työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Työalueet käydään läpi kohteittain ennen työnaloitusta ja siinä yhteydessä työntilaaja ja valittu toimija käyvät läpi mahdolliset normaalia merkittävämmät työturvallisuusriskin omaavat alueet.

 

Töiden tilaus ja laskutus

 • Akuutit vaaraa tai vahinkoa torjuvat työt voidaan tilata myös puhelimitse ja näistä työmääräin tehdään jälkikäteen heti kuin mahdollista.
 • Valitut toimittajat sitoutuvat ottamaan työtilaukset sähköpostitse sähköisen järjestelmän kautta.
 • Tilaaja vastaa järjestelmän ylläpidosta ja antaa toimittajalle riittävän opastuksen järjestelmän käyttöön.
 • Toimittajan tulee kuitata työmääräin vastaanotetuksi vuorokauden kuluessa, työmääräimen jättämisestä ja ilmoittaa tilatun työn suoritusajankohta.
 • Suoritetut työt ovat laskutusperusteisia sen jälkeen, kun ne on tilaajan puolesta hyväksytty ja toimittaja on kirjannut työntehdyksi sähköiseen järjestelmään, mahdollisine liitteineen. (takuut, käyttöohjeet yms.).
 • Ruohonleikkaus ja trimmeröinti suoritetaan, kun ruohon pituus noin 6-8 cm.

 

 Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajalla tulee olla tarvittavat luvat ja pätevyydet tarjouksessa tarjottaviin tehtäviin. Vastuullisella työntekijällä tulee olla työkokemusta alan tehtävistä, sekä kyky työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

 

Tarjouksen jättäminen

Tarjoukset tulee jättää tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella sähköpostitse aikavälillä 18.4-6.5.2024 mennessä sirpa.poussa@lapinlahti.fi tai vaihtoehtoisesti suljetussa kirjekuoressa Lapinlahden Kaskihovi Oy Asematie 4, 73100 Lapinlahti, muulla tavoin jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Sähköpostin aihekenttään tai kirjeen päälle merkintä ”Kaskihovi viheralueet tarjous 2024”.

Tarjouspyyntö lomake

Luettelo kohteista osoitteittain:

-Alapitkä:

 • Kangastie 2–4                              964 m²

-Lapinlahti, alue 1:

 • Kunnanranta / Alapintie 23 752 m²
 • Koulunkulma / Postikuja 9,11,12 040 m²
 • Koulunkulma / Koulukuja 9 036 m²
 • Jussinpiha / Juhani Ahontie 8 935 m²
 • Rivikoto / Pajuharjuntie 18 583 m²
 • Kerrostalot / Juustolantie 2, Linnansalmentie 36, Tervolantie 3                              5380 m²           
 • Linnansalmi / Linnansalmentie 1–5                              558 m²
 • Rohtola / Asematie 6 B 130 m²
 • Puustelli / Puustellintie 6, Puustellintie 8 748 m²
  Yhteensä 18 162 m²                                                           

-Lapinlahti, alue 2:

 • Peltoniemi / Ahvenkuja 16, Kivistöntie 73                              568 m²          
 • Ollikkalanpiha / Rantatie 2, Peltoniementie 13 B, Peltoniementie 17-21 C, 971 m²
  Peltoniementie 23 D, Särkikuja 13 E, Särkikuja 13 F                                                         
 • Särkikuja / Särkikuja 1 881 m²
 • Muikunpiha /Muikkukuja 10 738 m²
 • Rantatien nuoriso-asunnot / Rantatie 13-15 149 m²
 • Peltoniemen Vatro / Lahnakuja 4 A 1- A 5, Peltoniementie 27 B 6 – C 13, 257 m²
  Lahnakuja 10 D 14 – E25
 • Rantatie / Peltoniementie 9–11                              237 m²
 • Riviniemi / Lahnakuja 11–13 A&B, Lahnakuja 9-11 C 681 m²
 • Väärninkulma / Ruuhveltintie 18 A, B, C, Ruuhveltintie 20 530 m²
  Yhteensä 15 012 m²

-Varpaisjärvi:

 • Metsärinne I ja II / Peltopolku 1 / Petäiköntie 20 733 m²              
 • Pitkärinne / Peltopolku 2 345 m²          
 • Kotorinne / Kauppatie 1 931 m²
 • Mäntyrinne / Metsämiehentie 29 174 m²
 • Vanhustentalo / Vanhainkodintie 11 135 m²
 • Syrjäpelto 1 / Oksatie 1 362 m²
 • Syrjäpelto 2 / Oksatie 4 661 m²
 • Syrjäpelto 3 / Petäjäniementie 1 546 m²
 • Syrjäpelto 4 / Puutarhatie 2 861 m²
  Yhteensä 12 748 m²
Poussa, Sirpaisännöitsijä