Kunnan hankinnat

Tällä sivulla ilmoitetaan kunnan hankintatarpeista. Tarjouspyynnöt näkyvät alla valikossa. Mikäli valikkoa ei ole näkyvissä, ei ole ajankohtaisia hankintatarpeita.

Urakkatarjouspyyntö

Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainituista urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous
tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaisesti.
Tarjous laaditaan RT 80256 mukaiselle lomakkeelle tai tarjouksesta tulee ilmetä lomakkeen mukaiset
tiedot.


Rakennuttaja tai tilaaja Lapinlahden kunta, Asematie 4, 73100 Lapinlahti
Kiinteistöpäällikkö Mikko Riekki
puh. 040 4883721
mikko.riekki@lapinlahti.fi

Rakennuskohde Lapinlahden kirjasto, Mykkäläntie 2, 73100 Lapinlahti

Urakan sisältö Urakkaan kuuluu Lapinlahden kirjaston piha-alueen saneeraus. Urakkaan kuuluu rakennuksen sadevesijärjestelmien, salaojituksen ja
routaeristeiden uusiminen, sokkelin korjaus sekä muut piha-alueella tehtävät muutokset suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Urakkasuorituksiin kuuluvat kaikki urakka-alueen sisäpuoliset hankinnat ja työt kuljetuskustannukset sekä siivous. Kokonaisurakkaan kuuluu sähkötyöt suunnitteluineen.

Tarjoushintaa koskevat vaatimukset Hinta tulee esittää kokonaishintaisena. Tarjouksessa tulee olla eriteltynä arvonlisävero.
 YKSIKKÖHINNAT:
Yksikköhinnat kaikilta osa-alueilta tulee antaa erillisellä yksikköhintaluettelolla.

Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksista hyväksytään taloudellisesti edullisin tarjous

Urakoitsijaa koskevat vaatimukset Urakoitsijan tulee täyttää urakkaohjelman mukaiset vähimmäisvaatimukset.

Tarjoajan tulee vakuuttaa, ettei sitä koske hankintalain 80 ja 81 §:n mukaiset poissulkemisperusteet. Todistus on toimitettava pyydettäessä.

Tarjous jätetään viimeistään perjantaihin 29.3.2024 klo 12.00 mennessä
Tarjous toimitetaan osoitteeseen sähköpostilla osoitteeseen:
kirjaamo@lapinlahti.fi

Kuoreen/aihekenttään merkintä ” Urakkatarjous: Kirjaston piha-alueen saneeraus ”

Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin, enintään kaksi kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjousten avaaminen Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Tarjouksen tekijät eivät saa olla läsnä avaustilaisuudessa.

Muuta huomioitavaa Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentaasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa viimeistään
15.3.2024 mennessä.

Urakkakilpailuun Urakkalaskentaan osallistuvien urakoitsijoiden tulee ilmoittautua ilmoittautuminen 15.3.2024 mennessä osoitteeseen mikko.riekki@lapinlahti.fi

Mahdolliset lisälehdet lähetetään urakkakilpailuun ilmoittautuneille
urakoitsijoille.

Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen omatoimisesti ennen
tarjouksen jättämistä.
Valmistumisaika
• Rakennustyöt tulee aloittaa 13.5.2024
• Rakennustyön tulee olla kokonaisuudessaan valmis
8.10.2024

 

 

Riekki, Mikkokiinteistöpäällikkö