Nuorisotyö

Nuorisotyö

Nuorisotyö tarjoaa kaikille nuorille suunnattua toimintaa huomioiden ja edistäen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Työmuotoina käytetään nuorisotilatoimintaa, etsivää nuorisotyötä, koulunuorisotyötä sekä kerho-, ryhmä- ja leiritoimintaa. Nuorisotyö vastaa kunnallisesta Valpas ohjauksesta sekä nuorisovaltuuston toiminnan ohjauksesta. Nuorisotyön tarkoituksena on sitouttaa varhaisnuoret ja nuoret toimintaan mielekkään tekemisen kautta, sekä samalla edistää heidän hyvinvointiaan, sosiaalisia taitojaan ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan kasvatuksellisuus. Lisäksi nuorisotyön tarkoituksena on edistää kulttuuri- ja ympäristökasvatusta.

Lapinlahden kunnassa on kaksi nuorisotilaa: Nuorisotilat LAPARI ja KLUBI.

Nuorten työpaja