Ympäristö

Ympäristö

Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Ympäristönsuojelua ohjaavia yleisiä periaatteita ovat ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoimisen periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate ja aiheuttamisperiaate.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät Lapinlahden kunnassa hoitaa ympäristölautakunta. Ympäristönsuojelun asiat lautakunnalle esittelee ympäristöasiantuntija.

Lapinlahden kunnan ympäristönsuojelupalvelu hankitaan ostopalveluna ajalla 1.3. -15.12.2024  Kuopiosta. 

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Miettinen, JuhoYmpäristöasiantuntija
Partanen, Inkeripalvelusihteeri